Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Výroční zpráva

Zvlášť důležitá je pro nás otevřená komunikace a transparentnost vůči našim investorům i vůči celému kapitálovému trhu. Na tomto místě naleznete koncernové výroční zprávy (v anglickém a německém jazyce) za poslední tři hospodářské roky. Kromě toho si zde můžete přečíst také prohlášení vedení koncernu ke zveřejnění aktuální Výroční zprávy.

 

Stáhnout Výroční zprávu 2022/23

/ Úvodní slovo

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Vážené dámy, vážení pánové,

vysoká angažovanost společnosti Swietelsky přinesla své ovoce. Pokud vycházíme z vysoké úrovně srovnatelného období minulého roku, můžeme konstatovat, že společnost SWIETELSKY zvýšila v hospodářském roce 2022/23 svůj objem produkce o přibližně 4,7 % na 3,58 mld. eur. I přes velice náročné podmínky s výrazným tlakem na ceny energií a surovin, vysokou inflaci a drastické navyšování úrokových sazeb se nám podařilo, dosáhnout velice stabilních výsledků; při porovnání se srovnatelnými odvětvími rakouského průmyslu i s nadprůměrnou ziskovostí a podílem vlastního kapitálu. Finanční síla znamená stabilitu a bezpečí - a to jak pro naše zaměstnance, zákazníky, tak i pro obchodní partnery.

Výhledy na příští rok napovídají, že ve stavebnictví bude situace i nadále velice napjatá. Zlepšila se sice dostupnost a situace v cenách surovin, avšak stoupající úroky a regulační opatření tlumí poptávku, a to především v soukromém sektoru pozemní výstavby. Vysoké finanční náklady ovlivňují však i veřejné projekty. Naše široká diverzifikace v rámci všech stavebních odvětví, investorů a trhů, s tím spojená poměrně pevná pozice společnosti SWIETELSKY na trhu a dále i nezbytná opatření týkající se zlepšení situace v energetice nás posilují v přesvědčení, že i v hospodářském roce 2023/24 budeme schopni udržet výkonnost a zisky na průměrné úrovni posledních let.

Našim cílem je vytvořit ze společnosti SWIETELSKY předního poskytovatele služeb v oblasti přizpůsobení se změnám klimatu, rozšířit naši mezinárodní působnost a zefektivnit celé stavební odvětví pomocí digitálních technologií. Také chceme vycházet vstříc našim zaměstnancům novými způsoby práce a našim zákazníkům novými modely smluvních vztahů. Toto vše bude vytvářet naši cestu k trvale udržitelné budoucnosti.

Červenec 2023

 

Stáhnout Výroční zprávu 2021/22

Stáhnout Výroční zprávu 2020/21