Výroční zpráva

Výroční zpráva
Výroční zpráva
Výroční zpráva
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Výroční zpráva

Zvlášť důležitá je pro nás otevřená komunikace a transparentnost vůči našim investorům i vůči celému kapitálovému trhu. Na tomto místě naleznete vždy naši aktuální výroční zprávu (koncernová účetní uzávěrka) v němčině a v angličtině a také výroční zprávu (koncernová a individuální účetní uzávěrka) v němčině. Kromě toho také uveřejňujeme prohlášení vedení společnosti ke zveřejnění poslední koncernové účetní uzávěrky.

 

/ Úvodní slovo

SWI Presseaussendung AG Vorstand 1911

Vážené dámy, vážení pánové!

Hospodářský rok 2018/19 splnil naše optimistická očekávání a stal se nejúspěšnějším rokem historie našeho podniku. V příznivé době konjunktury pokračovala společnost SWIETELSKY nezadržitelně v dalším organickém růstu. Na všech důležitých trzích došlo k nárůstu, čímž vzrostl objem stavebních prací oproti minulému roku o 18 %. Stav objednávek i přes plánované dokončování našich dlouhodobých velkých projektů činí 3,12 miliard EUR a je tímto na velice vysoké úrovni minulého roku. Míra vlastního kapitálu se zvýšila na hodnotu 29 %.

Naše hlavní pozornost je od nepaměti zaměřena na zajištění ziskovosti a i zde jsme zaznamenali vysoké přírůstky. Zisk před zdaněním (EBT) jsme navýšili o 39,16 %. U marže EBIT vykazujeme se 4,1 % ve srovnání s konkurenty z branže velice dobré hodnoty. Nadále velmi pozorně dbáme na kapitálovou strukturu naší společnosti a vysoký důraz klademe na šetrné využívání našich finančních zdrojů. I tak jsme v uplynulém obchodním roce opět ukázali vysokou připravenost k investicím při modernizaci našich technických zařízení a strojů.

Nadále sázíme na naši strategii diverzifikace a podpory podnikatelské schopnosti všech našich zaměstnanců. Na podzim tohoto roku by měla být poprvé vypracována zpráva o trvalé udržitelnosti společnosti v souladu se „Sustainability Reporting Standards“ iniciativy „Global Reporting Initiative (GRI)“, abychom mohli tranparentně představit naši činnosti v kontextu s udržitelným hospodařením. V nyní probíhajícím hospodářském roce 2019/20 chceme udržet rozsah stavebních prací na úrovni minulého roku a budeme se snažit o rentabilitu na průměrné hodnotě posledních 3 hospodářských roků.

září 2019