Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Výroční zpráva

Zvlášť důležitá je pro nás otevřená komunikace a transparentnost vůči našim investorům i vůči celému kapitálovému trhu. Na tomto místě naleznete koncernové výroční zprávy (v anglickém a německém jazyce) za poslední tři hospodářské roky. Kromě toho si zde můžete přečíst také prohlášení vedení koncernu ke zveřejnění aktuální Výroční zprávy.

 

/ Úvodní slovo

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Vážené dámy, vážení pánové,

společnost SWIETELSKY vykázala v prvním pololetí roku 2023/24 v náročném ekonomickém prostředí opět stabilní výsledky. Stoupající mzdové náklady a náklady na financování, trvale vysoké materiálové náklady a náklady na energie a stálý nedostatek personálu ve speciálních oborech mají za následek hospodářskou stagnaci na všech hlavních trzích. Přesto společnost SWIETELSKY zaznamenala oproti minulému roku mírný nárůst stavebních prací na 2047,3 mil. eur. Z důvodu komplikované situace v oblasti úroků došlo dle očekávání v prvním pololetí roku k poklesu v oblasti bytové výstavby. Tento trend se nám podařilo vyrovnat zvýšením výstavby v oblasti infrastruktury.

Velké zakázky inženýrských staveb a výstavby tunelů byly realizovány dle plánu a současně se nám podařilo udržet stav zakázek v rozsahu minulého roku na úrovni 2,9 mld. eur.

Hospodářský výsledek v oblasti úroků, daní a odpisů (EBITDA) se oproti srovnatelnému období minulého roku zvýšil o 1,1 procento, tedy o 1,8 mil. eur.

Díky naší pevné pozici na trhu se širokou diverzifikací a personální odbornou způsobilostí můžeme hledět do budoucna s větším optimismem a energií. Za celý rok očekáváme rozsah stavebních prací a ziskovost na podobné úrovni jako v minulých letech.

Naše díky patří všem zaměstnancům firmy Swietelsky, kteří svou prací napomohli našemu společnému úspěchu.

 

Listopad 2023

 

Stáhnout Výroční zprávu 2023/24

Stáhnout Výroční zprávu 2021/22

Stáhnout Výroční zprávu 2020/21