Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Zpráva o udržitelnosti

Předložením své první celokoncernové zprávy o trvalé udržitelnosti zveřejňuje společnost SWIETELSKY AG nad rámec svých zákonných informačních povinností údaje a data, týkající se aktivit a činností podniku v kontextu s trvale udržitelným hospodařením, a to z důvodu dodržení povinnosti podávat našim akcionářům informace i nefinančního charakteru.

 

Stáhnout Zprávu o udržitelnosti

/ Úvodní slovo

Vorstand Web 1

Vážené dámy, vážení pánové,

trvalá udržitelnost je bezpochyby jedním z nejdůležitějších témat naší doby. Společnost SWIETELSKY je hrdá na to, že se tomuto tématu věnuje déle než jen poslední roky. Naopak, trvalá udržitelnost je součástí DNA našeho koncernu již více jak 80 let. Tento pojem chápeme komplexně a je podle nás předpokladem dlouhodobé prosperity, která je cílem našeho snažení od samého začátku existence naší firmy.

Důležitými dimenzemi trvalé udržitelnosti jsou zdraví, bezpečnost a spokojenost našich zaměstnanců, jakož i jejich podnikatelský duch. Patří sem také důsledné dodržování všech zákonů a předpisů, jakož i poctivé plnění daňových povinností a odvodů. V neposlední řadě chápeme pod pojmem trvalé udržitelnosti také naši snahu o vytváření moderní infrastruktury, která je šetrná k přírodním zdrojům. Samozřejmostí je pro nás podpora ekologické obchodní politiky ve všech směrech. Oblast ekologie nevnímáne primárně z hlediska nákladů, ale především jako šanci celého podniku k vývoji inovativních obchodních modelů.

V tomto ohledu se nám během posledních let mnohé zdařilo, ale současně je před námi v mnoha oblastech ještě kus práce. Tato zpráva slouží k tomu, aby náš vývoj v oblasti trvalé udržitelnosti byl transparentní a srozumitelný. Zveřejňujeme ji poprvé v souladu se standardy GRI a nad rámec našich zákonných informačních povinností. Dále se jednoznačně hlásíme k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs), které schválilo OSN v rámci Agendy 2030.

Další zprávy týkající se udržitelného rozvoje budou následovat v pravidelných intervalech, protože se nadále budeme muset zabývat ústředními tématy naší branže, jako jsou moderní personální management s ohledem na nedostatek odborných pracovníků, výstavba šetrná k existujícím zdrojům v době změn klimatu a digitalizace procesů výstavby. S odvahou a inovací se snažíme čelit všem těmto výzvám a přeměnit je na konkurenční výhody. Zveme všechny subdodavatele a obchodní partnery, aby se s námi vydali na tuto cestu.

listopad 2019