Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Inovace

Požadavky na stavební průmysl se budou v budoucnu i nadále zvyšovat. Společnost SWIETELSKY se snaží omezovat dopady na životní prostředí a celou společnost již při vývoji a plánování svých činností a inovativními řešeními, procesy a produkty v rámci celého životního cyklu produktů, maximální možnou měrou snižovat emise CO2.

Způsoby dalšího jednání 2025

  • Podpora výstavby v rámci celého jejího životního cyklu - vycházejíce z kompetencí (návrh, materiály a procesy)
  • Vývoj řešení a produktů, která pomohou s vyrovnáváním se s následky klimatických změn
  • kontinuální zlepšování stavebních postupů šetřících zdroje
  • Zaměření se na materiály nepřispívající ke znečišťování CO2
  • Zvyšování podílů certifikace budov

Přečtěte si v naší nové zprávě o trvalé udržitelnosti více o inovacích u společnosti SWIETELSKY, jakož i o dalších tématech.

  1. Návrhy a digitalizace budoucnosti, strana 78-84
Christian Wahlmüller, vedoucí managementu trvale udržitelného růstu
„Hlavními pilíři našich stavebních inovačních procesů jsou transparentnost, proveditelnost a měřitelnost.“

Christian Wahlmüller, vedoucí managementu trvale udržitelného růstu

Kontakt