Swietelsky AG

Inovace

Požadavky na stavební průmysl se budou v budoucnu nadále zvyšovat. Společnost SWIETELSKY se snaží omezovat negativní dopady na životní prostředí a celou společnost již při vývoji a plánování svých činností. Inovativními řešeními a procesy se v rámci celého životního cyklu našich produktů snažíme maximální možnou měrou snižovat emise oxidu uhličitého.

Plán činností 2025

  • Podpora výstavby, orientované na zohlednění celého životního cyklu stavby – na základě našich kompetencí (návrh, materiály a procesy)
  • Vývoj řešení a produktů, uzpůsobených následkům klimatických změn
  • Kontinuální zlepšování stavebních postupů, které efektivně využívají zdroje
  • Zaměření na stavební materiály, které nepřispívají ke znečišťování oxidem uhličitým
  • Zvyšování počtu certifikovaných budov

Přečtěte si v naší Zprávě o udržitelnosti více o inovacích u společnosti SWIETELSKY:

  1. Návrhy a digitalizace budoucnosti (str. 78–84)
Mgr. Přemysl Berka, vedoucí úseku řízení trvale udržitelného růstu
„Hlavními pilíři našich stavebních inovativních procesů jsou transparentnost, proveditelnost a měřitelnost.“

Mgr. Přemysl Berka, vedoucí úseku řízení trvale udržitelného růstu

Kontakt