Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Etický kodex

Stejně jako doposud bychom i v budoucnu byli rádi, aby nás naši obchodní partneři z veřejného i obchodního sektoru vnímali jako spolehlivou a kompetentní společnost. Proto klademe vysoký důraz na to, abychom se nejen vůči všem akcionářům, ale i vůči našim konkurentům chovali vždy s respektem, férově a čestně. Jako vodítko jsme sepsali etický kodex, který představuje námi uznávané hodnoty a který by měl být vnímán jako podklad pro bezchybné jednání z hlediska morálky, etiky a práva v celém koncernu SWIETELSKY. Dokument, který je na tomto místě k dispozici ke stažení, je a bude v podrobné formě zpřístupněn všem zaměstnancům a také všem relevantním partnerům. Kromě toho zde také uveřejňujeme prohlášení vedení společnosti ke zveřejnění posledního kodexu.

 

/ Úvodní slovo

Swietelsky Vorstand Gruppe 2021 4 (Large)

Vážené dámy, vážení pánové!

Společnost Swietelsky patří ve střední a východní Evropě k předním stavebním firmám. S necelými 11.000 zaměstnanci, obchodním obratem vyšším než 3 mld. Euro a decentrální organizační strukturou patříme k mezinárodním hráčům, národním vítězům a lokálním šampionům. Více než 80 let vývoje utvářela ekonomická udržitelnost a solidní prosperita, takže dnes koncern nabízí celé spektrum stavebních výkonů nejvyšší kvality, pružně a v požadovaném termínu.

Za pozitivní vývoj firmy vděčíme zejména ochotě zaměstnanců neustále se rozvíjet a přijímat budoucí výzvy. Stejným způsobem se stavíme i k novým zákonným rámcovým podmínkám a etickým standardům, abychom tak obhájili naše vysoké renomé spolehlivého a kompetentního partnera, který dodržuje pravidla. Charakteristické by pro nás mělo být férové jednání, respekt a integrita jak uvnitř firmy tak I vůči zadavatelům a konkurenci.

Vytvořili jsme etický kodex (Code of Conduct), který by měl sloužit jako vodítko pro nezávadné chování v oblasti práva, etiky a morálky. Dodržování zásad, které jsou v něm uvedeny, platí pro všechny zaměstnance společnosti bez ohledu na jejich pozici. Naše chování v běžném pracovním životě je bezpochyby jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících reputaci naší firmy. Každý jednotlivec by tudíž měl ve vlastním zájmu následující zásady dodržovat a přispět tak ke společnému hospodářskému úspěchu.

Představenstvo