Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Etický kodex

Stejně jako doposud bychom i v budoucnu byli rádi, aby nás naši obchodní partneři z veřejného i obchodního sektoru vnímali jako spolehlivou a kompetentní společnost. Proto klademe vysoký důraz na to, abychom se nejen vůči všem akcionářům, ale i vůči našim konkurentům chovali vždy s respektem, férově a čestně. Jako vodítko jsme sepsali etický kodex, který představuje námi uznávané hodnoty a který by měl být vnímán jako podklad pro bezchybné jednání z hlediska morálky, etiky a práva v celém koncernu SWIETELSKY. Dokument, který je na tomto místě k dispozici ke stažení, je a bude v podrobné formě zpřístupněn všem zaměstnancům a také všem relevantním partnerům. Kromě toho zde také uveřejňujeme prohlášení vedení společnosti ke zveřejnění posledního kodexu.

 

/ Úvodní slovo

Vorstand Web 1

Vážené dámy, vážení pánové!

Společnost SWIETELSKY je špičkovou stavební firmou v oblasti střední a východní Evropy. Se svojí silou více jak 10 000 zaměstnanců, s obratem přes 2,3 miliardy EUR, jakož i s decentrální organizační strukturou jsme mezinárodním hráčem, národním vítězem a lokálním šampionem. Již více jak 80 let se náš rozvoj odehrává ve znamení trvale udržitelného rozvoje a stálé prosperity, takže náš koncern nabízí celé spektrum činností v oblasti výstavby, a to s nejvyšší kvalitou, flexibilitou a s dodržováním termínů.

Důvodem tohoto kladného vývoje našeho podniku byla především připravenost našich zaměstnanců neustále se dále profesně vyvíjet a přijímat  výzvy do budoucna. Stejným způsobem se přizpůsobujeme novým rámcovým právním podmínkám a etickým standardům, abychom zachovali naši vynikající pověst spolehlivého, kompetentního a čestného partnera. Férovost, respekt a integrita v rámci celého našeho podniku, jak vůči objednatelům, tak i vůči konkurentům, jsou hlavními znaky naší společnosti.

Jako vodítko korektního, morálního, etického a čestného chování jsme sepsali etický kodex (Code of Conduct). Dodržování všech zde uvedených zásad je povinné pro všechny zaměstnance společnosti SWIETELSKY, nezávisle na funkci, kterou zde zastávají. Naše chování je bez pochyby v profesní každodennosti jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na pověst celého našeho podniku. Každého jednotlivce pak vyzýváme, aby se ve vlastním zájmu dle níže uvedených zásad řídil a pomohl tak zajistit společný hospodářský úspěch firmy.

prosinec 2018