Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Etický kodex

Stejně jako doposud bychom i v budoucnu byli rádi, aby nás naši obchodní partneři z veřejného i obchodního sektoru vnímali jako spolehlivou a kompetentní společnost. Proto klademe velký důraz na to, abychom se nejen vůči všem akcionářům, ale i vůči našim konkurentům chovali vždy s respektem, férově a čestně. Jako vodítko jsme sepsali Etický kodex, který představuje námi uznávané hodnoty a který by měl být vnímán jako podklad pro bezchybné jednání z hlediska morálky, etiky a práva v celém koncernu SWIETELSKY. Dokument, který je na tomto místě k dispozici ke stažení, je zpřístupněn všem zaměstnancům a také všem relevantním partnerům. Kromě toho zde také uveřejňujeme prohlášení vedení společnosti ke zveřejnění tohoto kodexu.

 

Stáhnout Etický kodex

/ Úvodní slovo

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Vážené dámy, vážení pánové!

Společnost SWIETELSKY patří ve střední a východní Evropě k předním stavebním firmám. S necelými 12 000 zaměstnanci, obchodním obratem vyšším než 3,4 mld. eur a decentrální organizační strukturou patříme k mezinárodním hráčům, národním vítězům a lokálním šampionům. Během více než 80 let vývoje společnosti byl vždy kladen důraz na ekonomickou udržitelnost a solidní prosperitu. I díky tomu dnes koncern nabízí celé spektrum stavebních výkonů nejvyšší kvality, dodržování stanovených termínů a umění flexibility.

Za pozitivní vývoj firmy vděčíme zejména ochotě zaměstnanců neustále se rozvíjet a přijímat budoucí výzvy. Stejným způsobem se stavíme i k novým zákonným rámcovým podmínkám a etickým standardům, abychom tak obhájili naše vysoké renomé spolehlivého a kompetentního partnera, který dodržuje pravidla. Charakteristické by pro nás mělo být férové jednání, respekt a integrita jak uvnitř firmy, tak i vůči zadavatelům a konkurenci.

Vytvořili jsme Etický kodex, který by měl sloužit jako vodítko pro nezávadné chování v oblasti práva, etiky a morálky. Dodržování zásad, které jsou v něm uvedeny, platí pro všechny zaměstnance společnosti bez ohledu na jejich pozici. Naše chování v běžném pracovním životě je bezpochyby jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících reputaci naší firmy. Každý jednotlivec by tudíž měl ve vlastním zájmu následující zásady dodržovat a přispět tak ke společnému hospodářskému úspěchu.

 

představenstvo společnosti