Swietelsky AG

Prohlášení o rozmanitosti

NÁPADY STAVÍ NA ROZMANITOSTI

Ve společnosti Swietelsky AG si uvědomujeme stále rostoucí společenskou a kulturní rozmanitost evropských zemí, ve kterých žijeme a podnikáme. My na rozmanitosti stavíme a věříme, že různé perspektivy nám mohou pomoci zvládnout výzvy rychle se měnícího světa.

Všichni naši zaměstnanci, bez ohledu na pohlaví, náboženství, sexuální orientaci, věk, etnický původ či zdravotní postižení, od nás mají plnou podporu a mohou plně rozvíjet svůj osobní a profesní potenciál.

Jednoznačně odmítáme všechny formy diskriminace a šikany a hlásíme se ke kultuře soudržnosti ctící hodnoty. Angažované hledání rozmanitosti považujeme za strategický nástroj pro zvýšení dlouhodobé efektivity našich stavebních činností.

Proto podporujeme naše zaměstnance v tom, aby vnímali rozmanitost jako příležitost k získání konkurenčních výhod a aby pomáhali rozvíjet empatické pracovní prostředí a přispěli k vytvoření pracovních podmínek, které splňují cíle inkluze.

Právě v oblasti podpory zaměstnávání žen ve stavebnictví, při zaměstnávání starších pracovníků s ohledem na jejich potřeby nebo při vzdělávání mladých lidí si uvědomujeme důležitost nastavení fungujících firemních procesů. Vnímáme to jako svoji zvláštní společenskou odpovědnost.

 

představenstvo společnosti, listopad 2022