Swietelsky AG

Náš přístup

Stavební průmysl je ze své podstaty odvětvím, které je velice náročné na energie a zdroje. Reakcí na tuto skutečnost jsou naše koncepty ochrany přírody, recyklace a odpadového hospodářství. Společnost SWIETELSKY se snaží ve všech fázích svých projektů zajistit používání šetrných postupů a ekologických zařízení.

Naším velkým zájmem je neustále rozvíjet povědomí našich zaměstnanců v oblasti kvality a environmentu. Klíčem k úspěchu je podle našeho názoru jejich vlastní zodpovědné myšlení a jednání. Současně jsou naši zaměstnanci také naším nejcennějším zdrojem. Při všech rozhodováních bereme do úvahy především jejich výkonnost, motivaci, zdraví a bezpečnost. Neustále se snažíme snižovat negativní dopady naší podnikatelské činnosti na životní prostředí a společnost a zároveň posilovat ty pozitivní. Jako významný mezinárodní stavební koncern jsme si vědomi naší zodpovědnosti. Postupujeme podle zásady: identifikovat rizika, přijmout správná opatření a podporovat příležitosti.

Přečtěte si v naší Zprávě o udržitelnosti více o zásadách trvalé udržitelnosti u společnosti SWIETELSKY:

  1. Management trvale udržitelného růstu u společnosti SWIETELSKY (str. 52–55)
  2. Strategie trvale udržitelného růstu (str. 56–57)
  3. Strategické oblasti činností (str. 58)
  4. Vhodné cíle dalšího rozvoje (str. 59–61)
  5. Obrázek společnosti, kalkulace a řetězec čerpání hodnot (str. 62–65)
Christian Wahlmüller, vedoucí úseku řízení trvale udržitelného růstu
„Jsme připraveni podporovat v našem koncernu veškerá důležitá témata týkající se trvalé udržitelnosti a neustále v rámci transparentnosti a efektivity zdokonalovat zveřejňování informací z této oblasti.“

Christian Wahlmüller, vedoucí úseku řízení trvale udržitelného růstu

Kontakt