Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Náš přístup

Stavební průmysl je ze své podstaty odvětvím, které je velice náročné na energie a zdroje. Naší odpovědí na tuto skutečnost jsou koncepty ochrany přírody, recyklace a odpadového hospodářství. Společnost SWIETELSKY se snaží ve všech fázích svých projektů zajistit používání šetrných postupů a ekologických zařízení.

Naším velkým zájmem je neustále rozvíjet povědomí našich zaměstnanců v oblasti kvality a environmentu. Klíčem k úspěchu je podle našeho názoru jejich vlastní odpovědné myšlení a jednání. Současně jsou naši zaměstnanci také naším nejcennějším zdrojem. Při všech rozhodováních bereme do úvahy především jejich výkonnost, motivaci, zdraví a bezpečnost. Neustále se snažíme snižovat negativní dopady naší podnikatelské činnosti na životní prostředí a společnost a zároveň posilovat ty pozitivní. Jako významný mezinárodní stavební koncern jsme si vědomi naší zodpovědnosti. Postupujeme podle zásady: Identifikovat rizika, přijmout správná opatření a podporovat příležitosti.

Přečtěte si v naší zprávě o trvalé udržitelnosti. více o zásadách trvalé udržitelnosti u společnosti SWIETELSKY, jakož i o dalších tématech.

  1. Management trvale udržitelného růstu společnosti SWIETELSKY, strana 52-55
  2. Strategie trvale udržitelného růstu, strana 56-57
  3. Strategické oblasti činností, strana 58
  4. Vhodné cíle dalšího rozvoje, strana 59-61
  5. Obrázek společnosti, kalkulace a řetězec čerpání hodnot, strana 62-65
Christian Wahlmüller, vedoucí managementu trvale udržitelného růstu
„Jsme připraveni, podporovat v našem koncernu veškerá důležitá témata týkající se trvalé udržitelnosti a neustále vylepšovat v rámci transparentnosti a efektivity podávání informací k tomuto tématu.“

Christian Wahlmüller, vedoucí managementu trvale udržitelného růstu

Kontakt