Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Ekologie

Společnost SWIETELSKY se ve všech fázích stavebních projektů snaží používat šetrné postupy, ekologická zařízení a stroje. Neustále se snažíme šetrně přistupovat k ovzduší, vodě, energii i půdě, optimalizovat materiálovou a logistickou náročnost a udržovat emise na co nejnižší úrovni. Výraznou měrou tak přispíváme k plnění cílů Pařížské dohody o změně klimatu.

Plán činností 2025

  • Podpora procesů recyklace v rámci podniku – zvyšování podílu recyklace opětovným používáním stavebního odpadu
  • Zvyšování podílu energií z obnovitelných zdrojů
  • Pokračování v energetické optimalizaci budov
  • Snižování emisí (oxidu uhličitého) v rámci vlastního vozového parku a celkové logistiky
  • Optimalizace energeticky náročných procesů

Přečtěte si v naší Zprávě o udržitelnosti více o ekologii u společnosti SWIETELSKY:

  1. Management kvality a životního prostředí (str. 86–95)
Mgr. Přemysl Berka, úsek řízení kvality
„Děláme vše pro to, abychom pečlivě dodržovali všechny environmentální předpisy a zamezili negativním dopadům naší obchodní činnosti na člověka a přírodu.“

Mgr. Přemysl Berka, úsek řízení kvality

Kontakt