Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Ekologie

Společnost SWIETELSKY se snaží, používat ve všech fázích projektu šetrné postupy, jakož i ekologická zařízení a stroje. Neustále se snažíme šetrně přistupovat ke vzduchu, vodě, energii a půdě, optimalizovat materiálovou a logistickou náročnost a udržovat emise na co nejnižší úrovni. Takto výraznou měrou přispíváme k realizaci cílů Pařížské dohody.

Způsoby dalšího jednání 2025

  • Podpora procesů recyklace v rámci podniku: Zvyšování podílu recyklace opětovným používáním stavebních hmot
  • Zvyšování podílu energií z obnovitelných zdrojů
  • Pokračování v energetické optimalizaci budov a management budov
  • Snižování podílu znečišťování CO2 u vozového parku a v oblasti logistiky
  • Optimalizace energeticky náročných procesů

Přečtěte si v naší nové zprávě o trvalé udržitelnosti více o ekologii u společnosti SWIETELSKY, jakož i o dalších tématech.

  1. Management kvality a životního prostředí, strana 86-95
Klaus-Peter Pichlwanger, management kvality
„Uděláme vše pro to, abychom pečlivě dodržovali ekologické zákony, a abychom zamezili ekologickým dopadům naší obchodní činnosti na člověka a přírodu.“

Klaus-Peter Pichlwanger, management kvality

Kontakt