Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Upozornění pro klienty – spotřebitele

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás v souladu s § 14 Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, upozornit, že v případě spotřebitelského sporu, plynoucího ze smluv uzavřených mezi Vámi jakožto spotřebiteli a jakoukoliv společností koncernu SWIETELSKY na území České republiky, je k jeho mimosoudnímu řešení věcně příslušným subjektem Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz; www.adr.coi.cz; DS: x7cab34.