Swietelsky AG

Impresum

Níže uvedené webové stránky se nacházejí v majetku společnosti Swietelsky AG se sídlem v Linci/Rakousko:


Uvedené webové stránky mají podpořit komunikaci mezi zákazníky, obchodními partery, potencionálními zaměstnanci a zainteresovanou veřejností se společnostmi, které jsou v úplném nebo částečném vlastnictví Swietelsky AG po celém světě.

Za obsah odpovídá:

Swietelsky AG
Edlbacherstraße 10
4020 Linec
Rakousko

Telefon: +43 (0) 732 6971-0
Zaslat e-mail

Představenstvo společnosti Swietelsky AG:

  • DI Dr. Peter Krammer (CEO)
  • Harald Gindl (CFO)
  • DI Klaus Bleckenwegner (COO mezinárodní obchod)
  • Peter Gal (COO železniční stavby)
  • August Weichselbaumer (COO rakousko)

Další informace:

Předmět podnikání: stavební podnik
Číslo záznamu v obchodním rejstříku: 83175t
Sídlo společnosti: Linec, Rakousko
Rejstříkový soud: Zemský soud Linec
Identifikační číslo daně z obratu: ATU 23240400
Číslo zaměstnavatele: 400050501
Členem: Obchodní komory Rakouska
Stavovské právo: živnostenský zákon

Autorské právo:

Všechny obsahy internetových stránek www.swietelsky.com jsou chráněny z hlediska autorského práva. Nepovolujeme užívání dat pro soukromé ani komerční účely bez našeho výslovného písemného souhlasu. U kopií je třeba v každém případě výslovně upozornit na autorská a vlastnická práva společnosti Swietelsky AG. Obsahy se nesmějí v žádném případě měnit a bez písemného souhlasu se nesmějí používat na jiných internetových stránkách ani na zesíťovaných počítačích. Jakékoliv užívání pro soukromé, veřejné nebo komerční účely vyžaduje souhlas společnosti Swietelsky AG. Porušení této podmínky zavazuje k okamžitému zničení všech obsahů. Uplatnění dalších nároků na náhradu škody zůstává vyhrazeno.

Ručení:

Neseme odpovědnost pouze za vlastní obsah stránek www.swietelsky.com. Naše webové stránky zahrnují také odkazy na internetové stránky jiných poskytovatelů. Za cizí obsahy, které jsou na těchto odkazech dostupné, však nepřebíráme žádnou odpovědnost. Externí text byl při prvním kliknutí prověřen z hlediska protiprávního obsahu. Až poté co zjistíme nebo poté co budeme upozorněni, že určitý text obsahuje nezákonný obsah, bude příslušný odkaz zrušen.

Odpovědnost:

Informace na našich webových stránkách byly vypracovány s náležitou péčí. Společnost Swietelsky AG však neručí za jejich úplnost nebo vhodnost pro určité účely použití. Užívání obsahů umístěných na těchto internetových stránkách probíhá na vlastní riziko uživatele.