Swietelsky AG

Soudržnost

Oslovením „My Swieteláci“ míníme nejen rodinu zakladatelů, ale také všechny zaměstnance pracující v našem koncernu. Protože celou společnost SWIETELSKY považujeme za jednu velkou rodinu, ve které si vzájemně pomáháme, jsme tu jeden pro druhého a držíme při sobě, abychom dále zlepšovali naši společnou ekonomickou budoucnost.

Plán činností 2025

  • Zvyšování loajality (fluktuace menší než 6,5 %)
  • Vysoká míra spokojenosti se vzděláváním a pokračujícícm vzděláváním, možnosti dalšího rozvoje
  • Zvýšení počtu učňů a studentů
  • Ukotvení modelu pružné pracovní doby
  • Zlepšování komunikace a transparentnosti – se zaměřením na zaměstnance
  • Zachování vysokých standardů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce v rámci prevence i realizace
  • Neustálé snižování počtu pracovních úrazů, především prevence vážných poranění

Přečtěte si v naší Zprávě o udržitelnosti více o soudržnosti u společnosti SWIETELSKY:

  1. Strategie a management v oblasti human resources (str. 98–103)
  2. Rozvoj zaměstnanců (str. 104–121)
Mgr. et Mgr. Alice Dolanská
„Filosofie, kterou se jako zaměstnavatel řídíme, působí velmi motivačně na naše zaměstnance, kteří zůstávají v našem koncernu nadstandardně dlouhou dobu. A protože právě zaměstnanci jsou tím nejcennějším, co můžeme jako stavební společnost nabídnout, jsme ve své činnosti tak úspěšní.“

Mgr. et Mgr. Alice Dolanská

Kontakt