Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Soudržnost

Oslovením „My Swieteláci“ míníme nejen rodinu zakladatelů, ale také všechny zaměstnance pracující v našem koncernu. Protože celou společnost SWIETELSKY považujeme za jednu velkou rodinu, ve které si vzájemně pomáháme, jsme tu jeden pro druhého a držíme při sobě, abychom dále zlepšovali naši společnou ekonomickou budoucnost.

Plán činností 2025

  • Zvyšování loajality (fluktuace menší než 6,5 %)
  • Vysoká míra spokojenosti se vzděláváním a pokračujícícm vzděláváním, možnosti dalšího rozvoje
  • Zvýšení počtu učňů a studentů
  • Ukotvení modelu pružné pracovní doby
  • Zlepšování komunikace a transparentnosti – se zaměřením na zaměstnance
  • Zachování vysokých standardů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce v rámci prevence i realizace
  • Neustálé snižování počtu pracovních úrazů, především prevence vážných poranění

Přečtěte si v naší Zprávě o udržitelnosti více o soudržnosti u společnosti SWIETELSKY:

  1. Strategie a management v oblasti human resources (str. 98–103)
  2. Rozvoj zaměstnanců (str. 104–121)
Mag. Helmut Andexer MBA, vedení úseku lidských zdrojů
„Filosofie, kterou se jako zaměstnavatel řídíme, působí velmi motivačně na naše zaměstnance, kteří zůstávají v našem koncernu nadstandardně dlouhou dobu. A protože právě zaměstnanci jsou tím nejcennějším, co můžeme jako stavební společnost nabídnout, jsme ve své činnosti tak úspěšní.“

Mag. Helmut Andexer MBA, vedení úseku lidských zdrojů

Kontakt