Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Férovost

Činnost skupiny podniků SWIETELSKY se vyznačuje vysokým stupněm odpovědnosti vůči státu a vůči celé společnosti. Naši dobrou pověst spolehlivého, kompetentního a právně bezúhonného partnera si udržujeme především dodržováním zákonných rámcových podmínek a nadřazených etických standardů.

Způsoby dalšího jednání 2025

  • Certifikace k potírání korupce a kartelových zákonů Swietelsky AG
  • Certifikace na ochranu údajů Swietelsky AG
  • každoročně 100 procent vyškolených řídicích pracovníků pro oblast potírání korupce a kompliance (prezenčně)
  • 95 procent vyškolených zaměstnanců v oblasti kompliance a ochrany údajů, jakož i kybernetické bezpečnosti (přístup prostřednictvím IT)
  • centrální vytvoření platformy subdodavatelů k vyhodnocování ESG obchodních partnerů a dodavatelů
  • Rozšíření rizikového managementu v celém podniku o aspekty ESG

Přečtěte si v naší nové zprávě o trvalé udržitelnosti více o férovém jednání u společnosti SWIETELSKY, jakož i o dalších tématech.

  1. Potírání korupce a kompliance, strana 68-71
  2. Férový obchodní partner, strana 72-75
Mag. Gernot Reiter, CSE; vedení útvaru kompliance a ochrany dat
„Kompliance není žádným modním výstřelkem, nýbrž základním předpokladem trvale udržitelného úspěchu celého podniku v zájmu všech interních a externích podílníků.“

Mag. Gernot Reiter, CSE; vedení útvaru kompliance a ochrany dat

Kontakt