Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Férovost

Činnost skupiny SWIETELSKY se vyznačuje vysokým stupněm odpovědnosti vůči státu a celé společnosti. Naši dobrou pověst spolehlivého, kompetentního a právně bezúhonného partnera si budujeme především dodržováním zákonných předpisů a jim nadřazených etických standardů.

Plán činností 2025

  • Certifikace v oblasti potírání korupce a kartelového práva Swietelsky AG
  • Certifikace v oblasti ochrany údajů společnosti Swietelsky AG
  • Každoroční proškolení 100 % řídících pracovníků – v oblasti potírání korupce a compliance
  • 95 % zaměstnanců vyškolených v oblasti compliance, ochrany údajů a kybernetické bezpečnosti
  • Vytvoření centrální platformy subdodavatelů k vyhodnocování ESG obchodních partnerů a dodavatelů
  • Rozšíření rizikového managementu v celém podniku o aspekty ESG

Přečtěte si v naší Zprávě o udržitelnosti více o férovém jednání u společnosti SWIETELSKY:

  1. Potírání korupce a compliance (str. 68–71)
  2. Férový obchodní partner (str. 72–75)
Mgr. Kamila Beránková
„Compliance není žádným modním výstřelkem, nýbrž základním předpokladem trvale udržitelného úspěchu společnosti v zájmu všech interních i externích podílníků.“

Mgr. Kamila Beránková

Kontakt