Swietelsky AG
  • Swie Startseite Header 3400 Auf 2240X1300 Neu Cached Rgb 30

Systém nahlašování

pro oznamování nesprávného jednání ve společnosti SWIETELSKY

Společnost Swietelsky AG se ve svém Etickém kodexu jasně a bezpodmínečně zavazuje k dodržování všech platných zákonů a pravidel. Proto se snažíme o to, abychom byli schopni co nejrychleji identifikovat a objasnit případná pochybení ve společnosti a přijmout nezbytná nápravná opatření.

Otevřená komunikace v naší skupině společností je základním předpokladem pro oznamování a objasňování nesprávného jednání. Vedení společnosti SWIETELSKY proto vybízí všechny své obchodní partnery, aby bez odkladu nahlásili jakékoliv podezření na pochybení.

Za tímto účelem společnost Swietelsky AG nabízí webový systém nahlašování, sloužící pro podávání oznámení v souladu se směrnicí (EU) 2019/1937 („Směrnice EU o whistleblowingu“). Pomocí tohoto systému lze podezření na nesprávné jednání snadno a rychle nahlásit. Tento systém je dostupný nepřetržitě a odkudkoliv.

Anonymita oznamovatele je plně zaručena a při korektním oznámení je oznamovateli poskytnuta plná ochrana. Zprávy je také možné podávat neanonymní formou. Úmyslné nepravdivé oznámení však může vést k pracovněprávním a trestněprávním postihům.

Hlášení lze podávat zde:

Systém nahlašování