Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Vzájemnost

Pokud vystupujeme jako „My Swietelsky“, míníme tím nejen rodinu zakladatelů, ale všechny zaměstnance pracující ve skupině našich podniků. Společnost SWIETELSKY proto považujeme za jednu velkou rodinu, kde si vzájemně pomáháme, jsme tu pro sebe navzájem a držíme při sobě, abychom dále zlepšovali naši společnou ekonomickou budoucnost.

Způsoby dalšího jednání 2025

  • Zvýšení propojení se zaměstnanci (fluktuace < 6,5%)
  • vysoká spokojenost se vzděláváním a dalším vzděláváním s dalšími možnostmi rozvoje
  • Zvýšení podílů učňů a studentů
  • Ukotvení flexibilních modelů pracovní doby
  • Zlepšování komunikace a transparentnosti - se zaměřením na pracující
  • Zachování vysokých standardů v oblasti ochrany při práci a ochrany zdraví, a to jak při jejich realizaci, tak i v prevenci
  • neustálé snižování podílu pracovních úrazů, především prevence vážných poranění

Přečtěte si v naší nové zprávě o trvalé udržitelnosti více o vzájemnosti u společnosti SWIETELSKY, jakož i o dalších tématech.

  1. Strategie a management v oblasti human resources, strana 98-103
  2. Rozvoj zaměstnanců, strana 104-121
Mag. Helmut Andexer MBA, vedení human resources
„Filosofie, kterou se jako zaměstnavatel řídíme, působí maximálně motivačně na naše zaměstnance, kteří zůstávají v našem podniku nadstandardně dlouhou dobu. A protože vy jste naši nejcennější devizou, kterou jako stavební koncern můžeme nabídnout, jsme také úspěšní.“

Mag. Helmut Andexer MBA, vedení human resources

Kontakt