Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Podnikání a compliance

Podnikatelská činnost skupiny SWIETELSKY se vyznačuje vysokým stupněm odpovědnosti vůči státu a společnosti. Dodržování právních rámcových podmínek v celém koncernu a dalších etických standardů je předpokladem k tomu, abychom si u svých zadavatelů, investorů a obchodních partnerů zachovali pověst vysoce uznávaného, spolehlivého, kompetentního a důvěryhodného partnera.

Samozřejmostí je pro nás rozhodné vystupování proti korupci a proti takovému chování, které je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, jakož i dodržování zásad ochrany osobních údajů. Našim investorům, ale i konkurentům garantujeme férovost, respekt a integritu v rámci celé naší společnosti, a proto také zcela jasně odmítáme negativní projevy, jako jsou například porušování hospodářské soutěže, korupce nebo narušování soukromí.

Vysoký důraz klademe rovněž na dodržování veškerých pracovních a sociálních standardů. Vedle naší vlastní angažovanosti se v této oblasti snažíme přimět i subdodavatele a obchodní partnery, aby si stanovili stejně vysoká kritéria. Důležitým prvkem pro dosažení společných cílů je pro nás dodržování lidských práv a využití a podpora diverzity a rovnosti šancí.

O cílech společnosti SWIETELSKY z oblasti podnikání a dodržování etického kodexu, jakož i o dalších tématech se více dočtete v naší Zprávě o trvalé udržitelnosti.

  1. Etický kodex, strana 59
  2. Organizační zakotvení, strana 60
  3. Antikorupce a spravedlivá hospodářská soutěž, strany 60 - 63
  4. Ochrana dat, strana 63
  5. Dodržování lidských práv, strana 64
  6. Různorodost a rovnosti šancí v kontextu compliance, strana 65
  7. Náš příspěvek k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs), strana 65
Mag. Gernot Reiter, CSE, vedoucí oddělení compliance a ochrany dat (CCO)
„Trvale rentabilní obchodní vztahy předpokládají dodržování zákonů, vzájemnou důvěru a orientaci na vytváření hodnot. Dodržování předpisů není žádným ‚módním výstřelkem‘, nýbrž předpokladem trvale udržitelného úspěchu celého podniku, který je v zájmu všech interních a externích zainteresovaných stran.“

Mag. Gernot Reiter, CSE, vedoucí oddělení compliance a ochrany dat (CCO)

Kontakt

Etický kodex

Stejně jako doposud bychom i v budoucnu byli rádi, aby nás naši obchodní partneři z veřejného i obchodního sektoru vnímali jako spolehlivou a kompetentní společnost. Proto klademe vysoký důraz na to, abychom se nejen vůči všem akcionářům, ale i vůči našim konkurentům chovali vždy s respektem, férově a čestně. Jako vodítko jsme sepsali etický kodex, který představuje námi uzavřené hodnoty a které by měl být vnímán jako podklad pro bezchybné jednání z hlediska morálky, etiky a práva v celém koncernu SWIETELSKY. Dokument, který je na tomto místě k dispozici ke stažení, je a bude v podrobné formě zpřístupněn všem zaměstnancům a také všem relevantním partnerům.