Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Personální rozvoj - My Swieteláci

Když je řeč o "nás Swietelácích", nemyslíme pouze rodinu zakladatelů, ale všechny, kteří v koncernu pracují. Společnost Swietelsky považujeme za jednu velkou rodinu, kde si vzájemě kryjeme záda a podporujeme se, abychom dále společně zlepšovali naši ekonomickou budoucnost.

Lišíme se věkem, pohlavím, původem a kulturním prostředím. Jsme různorodí, ale jedno máme společné: Chápeme, jak cenná je rodina, ve které se člověk cítí dobře. Její výhody bychom chtěli zažívat i na samotném pracovišti. Tato filozofie, kterou jako zaměstnavatel vyznáváme více jak 80 let, je silnou motivací také pro naše zaměstnance. A právě proto, že oni jsou tou nejcennější hodnotou, kterou jako stavební koncern můžeme nabídnout, jsme také úspěšní.

O rozvoji personálu u společnosti SWIETELSKY a také o dalších tématech se dočtete v naší Zprávě o trvalé udržitelnosti.

  1. Férový zaměstnavatel, strana 72 - 78
  2. Vzdělávání a další vzdělávání, strana 79 - 81
  3. Diverzita a rovnosti šancí, strana 81 - 86
  4. Náš příspěvek k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs), strana 87
Michaela Gschwandtner, učnice v oddělení Strojní technologie
„Technika je rozmanitá a nikdy není nudná. Pro chlapce, stejně jako pro děvčata. Jako učnice oboru Zemědělské a stavební stroje mohu u společnosti SWIETELSKY pracovat na podvozcích, motorech a převodovkách bagrů, pásových vozidel a jeřábů.“

Michaela Gschwandtner, učnice v oddělení Strojní technologie