Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Náš přístup

Stavební průmysl je ze své podstaty odvětvím, které je velice náročné na energie a zdroje. Naší odpovědí na tuto skutečnost jsou koncepty ochrany přírody, recyklace a odpadového hospodářství. Společnost SWIETELSKY se snaží ve všech fázích svých projektů zajistit používání šetrných postupů a ekologických zařízení.

Naším velkým zájmem je neustále rozvíjet povědomí našich zaměstnanců v oblasti kvality a environmentu. Klíčem k úspěchu je podle našeho názoru jejich vlastní odpovědné myšlení a jednání. Současně jsou naši zaměstnanci také naším nejcennějším zdrojem. Při všech rozhodováních bereme do úvahy především jejich výkonnost, motivaci, zdraví a bezpečnost. Neustále se snažíme snižovat negativní dopady naší podnikatelské činnosti na životní prostředí a společnost a zároveň posilovat ty pozitivní. Jako významný mezinárodní stavební koncern jsme si vědomi naší zodpovědnosti. Postupujeme podle zásady: Identifikovat rizika, přijmout správná opatření a podporovat příležitosti.

O zásadách společnosti SWIETELSKY k tématu trvalé udržitelnosti i o dalších tématech se více dočtete v naší Zprávě o trvalé udržitelnosti.

  1. Organizační zakotvení, strana 48 - 49
  2. Dialog se zúčastněnými stranami, strana 49 - 50
  3. Analýza podstatných skutečností, strana 50 - 52
  4. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), strana 52
Christian Wahlmüller, Vedoucí řízení udržitelnosti
„Jsme rozhodnuti podporovat v našem koncernu veškerá důležitá témata týkající se trvalé udržitelnosti a neustále vylepšovat v rámci transparentnosti a efektivity podávání informací k tomuto tématu.“

Christian Wahlmüller, Vedoucí řízení udržitelnosti

Kontakt