Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Všichni zaměstnanci, smluvní partneři, subdodavatelé, zástupci investora a majitelé sousedních pozemků musejí být na stavbách skupiny SWIETELSKY vždy chráněni před jakýmkoliv zdravotním ohrožením podle nejvyšších možných standardů. Jejich bezpečnost má v našem podniku absolutní prioritu. Nehledě na rozdílné rámcové právní podmínky různých zemí, ve kterých působíme, klademe na bezpečnostní standardy vždy ten nejvyšší možný důraz.

Kromě lidských tragédií, ke kterým dochází následkem pracovních úrazů, při poškození zdraví a při výpadcích z důvodu nadměrné zátěže, může utrpět také pověst a konkurenceschopnost celého podniku. Nedodržování norem bezpečnosti práce může vést i bez toho, že by mělo nějaké konkrétní následky, k postihům ve formě právních a finančních sankcí, jakož i byrokratické zátěže, čemuž bychom se chtěli v každém případě vyhnout.

Ve srovnání s ostatními je stavební profese z důvodu tělesné zátěže a používání těžkých strojů bezesporu spojena s vyšším rizikem nehod a úrazů. Toto téma je důležité pro všechny součásti našeho koncernu bez ohledu na konkrétní odvětví nebo zemi.

Rizika plynou například z nebezpečí pádu při práci ve výškách nebo z důvodu extrémních povětrnostních podmínek, kterým jsou pracovníci občas vystavováni. Speciální pozornost je odjakživa věnována bezpečnosti práce při výstavbě tunelů a železnic. V těchto odvětvích nebývají pracovní úrazy četnější, ale závažnější. Tomu odpovídají obsáhlé a rozmanité zákonné požadavky v jednotlivých zemích, kde náš koncern působí, především je tomu tak ve Spojeném království a v Austrálii. V severoevropských zemích bývá téma bezpečnosti práce jedním z požadavků zadávacího řízení, čímž získává ještě více na významu.

O ochraně zdraví při práci u společnosti SWIETELSKY a také o dalších tématech se dočtete v naší Zprávě o trvalé udržitelnosti

  1. Organizační zakotvení, strana 66 - 68
  2. Ekonomické ukazatele a monitoring, strana 68
  3. Náš příspěvek k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs), strana 71
Bruno Wyhs, odborník na otázky bezpečnosti
„Naše metody zajišťování bezpečnosti práce zahrnují intenzivní a cílenou prevenci, ale také všobecnou podporu zdravého životního stylu. Veškerým úrazům a poškození zdraví se snažíme předejít velkým počtem různých opatření."

Bruno Wyhs, odborník na otázky bezpečnosti