Swietelsky AG
 • SWIE Seite Ueber Uns Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Kvalita

Kvalita je nedílnou součástí našich podnikatelských zásad. Naše stavební materiály a výrobky podléhají neustálým kontrolám, které jsou doplněné testováním v naší vlastní podnikové zkušebně a prověřeným systémem řízení kvality. Kvalita začíná u samotného designu, vyžaduje optimalizovaný průběh stavebních prací a obsahuje také kvalitní dokumentaci.

expand

Zertifikat-A4 9001 Haupt+Anlagen Swietelsky_e_Seite_1

ISO 9001 2015

expand

Zertifikat-A4 14001 Haupt+Anlagen Swietelsky_e_Seite_1

ISO 14001 2015

expand

Zertifikat-A4 45001 Haupt+Anlagen Swietelsky_e_Seite_1

ISO 45001 2018

expand

ISO/IEC 27001:2013_English

ISO/IEC 27001 2013

expand

Stránky Z Certifikace Managementu Kvality Jesdna Stránka (1)

SWIETELSKY stavební s.r.o.: CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

expand

Certifikát Systému Environmentu Jedna Stránka

SWIETELSKY stavební s.r.o.: CERTIFIKÁT SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

expand

Certifikát Systému Managementu BOZP Jedna Stránka (1)

SWIETELSKY stavební s.r.o.: CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAGEMENTU BOZP

expand

Stránky Z Certifikát Stavebních Dodavatelů Jedna Stránka

SWIETELSKY stavební s.r.o.: CERTIFIKÁT SYSTÉMU CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

expand

NBU Tajné

SWIETELSKY stavební s.r.o.: NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD ČESKÉ REPUBLIKY

expand

2021 08 12 Oprávnění ČEZ Kvalifikovaný Dodavatel 12082021

SWIETELSKY stavební s.r.o.: ČEZ, a.s. - OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE - KVALITA A HODNOCENÍ DODAVATELŮ

expand

Certifikát 95046 Systém Managementu Kvality

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.: CERTIFIKACE MANAGEMENTU KVALITY

expand

Certifikát 97046 Enviromentálnízo Managementu

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.: CERTIFIKÁT SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

expand

Certifikát 93046 Systému Managementu BOZP

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.: CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAGEMENTU BOZP

expand

Drážní Licence Stránka 1

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.: LICENCE K PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

expand

Osvědčení Ke Svařování

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.: OSVĚDČENÍ ZPŮSOBILOSTI KE SVAŘOVÁNÍ

Akreditovaná zkušebna

Samostatný a nezávislý zkušební ústav se sídlem v Rakousku kontroluje a sleduje dodržování norem a kvality v těchto případech:

 • Asfalt, živice, příměsi
 • Beton a kameniva do betonu
 • Chemické analýzy vody, odpadních vod, zeminy, problémových látek
 • Výstavba skládek, zemní práce a terénní zkoušky

Tento státem akreditovaný zkušební ústav je oprávněn vypracovávat zkušební a kontrolní zprávy pro oblast stavební techniky a nezávadnosti pro životní prostředí.

Hlavní těžiště zkušebních a kontrolních činností

 • Péče o 23 obaloven asfaltových směsí
 • Zajišťování prvních kontrol směsí
 • Přejímky
 • Vlastní a externí kontrola výstavby skládek
 • Dodávky laboratorních kontejnerů
 • Půdně mechanické zkoušky
 • Kontroly recyklačních stavebních materiálů
 • Závodní kontroly výroby v rámci označení CE
 • Součinnost při výzkumných projektech a vývojových pracích

Leader in Diversity

expand

FT Leaderdiversity 2021 Siegel RGB Singular

Financial Times Ranking