Swietelsky AG
  • Swie Startseite Header 3400 Auf 2240X1300 Neu Cached Rgb 30

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Upozornění pro klienty - spotřebitele

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, upozornit, že v případě spotřebitelského sporu, plynoucího ze smluv uzavřených mezi Vámi jako spotřebiteli a jakoukoliv ze společností koncernu SWIETELSKY na území České republiky, je k jeho mimosoudnímu řešení věcně příslušným subjektem Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz ; www.adr.coi.cz ; DS: x7cab34.