Swietelsky AG
Zpět

Změna v čele mateřského koncernu

16.05.2022

Od dubna 2023 se novým předsedou představenstva SWIETELSKY AG stane Peter Krammer, který naposledy působil v představenstvu společnosti STRABAG SE. V čele stavebního koncernu nahradí Karla Weidlingera, odcházející do penze. Ten tuto funkci zastával od roku 2009 a během této doby více než zdvojnásobil stavební výkony a zařadil ho mezi tři vedoucí stavební společnosti v Rakousku.

Expanze přitom nebyla nikdy prvořadým cílem Karla Weidlingera, který vždy zdůrazňoval své krédo o udržitelném prohloubení a čerpání hodnot při zachování obezřetnosti a prozíravosti. Aktuálně má koncern SWIETELSKY na 12 tisíc zaměstnanců v 19 zemích, v nichž hodnota staveb přesahuje 3 miliardy eur.

Předseda dozorčí rady Günther Grassner v této souvislosti oceňuje výjimečnou odbornou znalostí a strategické schopnosti končícího předsedy a dodává, že „jeho zdvořilé vystupování trvale formovalo společnost směrem dovnitř i navenek.“

Za zvláštní úspěch Karla Weidlingera se všeobecně považuje převzetí a integrace stěžejních částí insolventní firmy ALPINE zhruba před devíti lety. Tím se trvale upevnila pozice společnosti SWIETELSKY na trhu a mohlo se zachovat asi tisíc pracovních míst.

Peter Krammer je uznávaný odborník a top manažer. Promoval v roce 1995 na Fakultě stavebního inženýrství Technické univerzity Vídeň jako Doktor technických věd. Poté sbíral zkušenosti u společností Porr Technobau, STRABAG a SWIETELSKY. V roce 2005 se vrátil opět do STRABAG AG, Rakousko. Od ledna 2010 je členem představenstva STRABAG SE. Jako člen představenstva byl odpovědný za pozemní a dopravní stavitelství ve východní Evropě, stejně jako v koncernu za ekologické stavby.

Od ledna 2023 nastoupí do představenstva SWIETELSKY AG a od dubna 2023 převezme funkci předsedy představenstva.

Günther Grassner, předseda dozorčí rady, k tomu říká, že s ním v čele bude společnost SWIETELSKY AG pokračovat v „kurzu spolehlivé prosperity.“

„Je nutno využívat příležitosti pro digitalizaci, nabízet inovativní odpovědi na změnu klimatu a adaptovat obchodní modely na potřeby doby,“ říká Peter Krammer, designovaný předseda představenstva SWIETELSKY AG.