Swietelsky AG
Zpět

Zemřel Ing. Hellmuth Brustmann

28.04.2020

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás náhle a nečekaně opustil ve věku 72 let Ing. Hellmuth Brustmann. Ztratili jsme mimořádnou osobnost, která více než 40 let – z toho více než dvě desetiletí jako generální ředitel – rozhodujícím způsobem ovlivňovala a úspěšně utvářela značku SWIETELSKY.

Koncern vděčí jeho prozíravosti a kreativitě za svou přední pozici mezi rakouskými stavebními společnostmi. Hellmuth Brustmann byl jedním z průkopníků moderního železničního stavitelství. Zasadil se o zavádění velkých strojů, na zefektivnění jejich pracovních postupů a rozhodujícím způsobem zvýšil bezpečnost práce zaměstnanců. Díky tomu se stala značka SWIETELSKY jednou z předních železničních stavebních společností v Evropě. 

Díky jeho zápalu pro moderní železniční stroje jsou v České republice  při práci vidět stroje jako kolejový jeřáb Kirow 1200, kolejový pokladač WM 500, nejmodernější podbíječky, kolejové brusky i obnovovací stroje SUZ 500 nebo RU 800.

Klaníme se před jeho lidskou velikostí i životním dílem.

Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a blízkým.