Swietelsky AG
Zpět

U Bechyně začala demolice starého mostu přes Smutnou

05.02.2021

Mezi městem Bechyně a obcí Radětice jsme dnes začali s demolicí silničního mostu z roku 1890, který dosloužil. Dopravu ale neomezí. Přes říčku Smutná se od ledna jezdí po mostě novém, na němž práce společnost SWIETELSKY stavební ukončila po necelém roce před loňskými Vánocemi. Nový most měří 43 metrů, má dvě pole a jeho základem je předpjatá železobetonová konstrukce.

 „Demolice je tedy jen závěrečnou etapou projektu. Cílem investora, jímž je Jihočeský kraj, od počátku bylo, aby práce co nejméně omezily dopravu. Proto se nejprve postavil most nový v napřímené trase a teprve pak odstranil ten původní," vysvětluje Ing. Radek Houška, stavbyvedoucí závodu MOSTY společnosti SWIETELSKY stavební. Celý projekt vyjde Jihočeský kraj na zhruba 31 milionů korun.

Demolice potrvá dva týdny, následně na ni naváže dokončení kamenných dlažeb a drobné terénní úpravy. Práce zde skončí v polovině března.

Nový most na silnici třetí třídy 1354 je moderní dopravní stavbou, staticky se složitou konstrukcí, tvořenou dodatečně předpjatým betonovým trámem vedeným v oblouku. Na betonáž mostovky bylo třeba 449 m3 betonu. Před stavbou opěrné zdi se vytěžilo na 1500 m3 zeminy. Zeď ze štípaných betonových bloků měří 45 metrů a vysoká je 6 metrů.

Likvidovaný most, s klenbou z lomového kamene, už neodolal zubu času. Do konstrukce i římsy teklo, zdivo bylo podmáčené, krycí vrstvy výztuže obnažené, asfalt už přesahoval krajnici. A hlavně jeho šířkový a směrový poměr na předmostích už nevyhovoval současným dopravním nárokům. Proto Jihočeský kraj zvolil radikální a dlouhodobé řešení a nechal postavit most nový.