Swietelsky AG
Zpět

SWIETELSKY staví novou halu Meindl v Českých Velenicích

25.11.2022

Přeshraniční průmyslová zóna České Velenice – Gmünd se rozroste o tři skladové haly společnosti Astro – Invest. Na té první, mající zhruba 2500 m2, začala společnost SWIETELSKY stavební pracovat v říjnu. Zbylé dvě přibydou postupně. Termíny ještě nejsou známy. Využívat je bude Erik Meindl z nedalekého rakouského Schremsu, provozující mezinárodní kamionovou dopravu. Ten je také jednatelem investorské firmy.

„Stavba první haly má skončit v létě 2023. Její součástí jsou rovněž veškeré venkovní inženýrské sítě, trafostanice, vsakovací retenční galerie a zpevněné plochy,“ říká Pavel Rouha, ředitel závodu Pozemní stavby Jih společnosti SWIETELSKY stavební.

Konstrukce haly je provedena jako prefabrikovaný železobetonový skelet s opláštěním ze sendvičových panelů vyplněných kvůli požární odolnosti minerální vatou. Na střeše bude osazen bezemisní energetický zdroj. Půjde o vzduchotechnické jednotky, zajišťující vytápění, chlazení a větrání na principu tepelného čerpadla. V podlaze haly budou zabudované kolejnice, na nichž bude jezdit variabilní regálový systém.

„Pro toto ekologické řešení se investor rozhodl vzhledem k současným vysokým cenám energií,“ dodal Pavel Rouha.

Podle českovelenického starosty Jaromíra Slívy je existence Hospodářského parku klíčovým faktorem pro zajištění zaměstnanosti nejen pro občany města, ale i obyvatele okolního regionu.

„Bez investorů, kteří zde vytvořili a nadále vytvářejí pracovní místa, by většina lidí musela hledat práci za cenu dojíždění na velké vzdálenosti a s velkou pravděpodobností by docházelo i k odlivu našich obyvatel,“ říká Jaromír Slíva. České Velenice jsou třetinovým akcionářem Hospodářského parku ACCESS. V něm nyní podniká 22 subjektů se zhruba 1800 zaměstnanci.

Přeshraniční průmyslová zóna vznikla na ploše 83 ha na základě vládní smlouvy mezi Rakouskem a tehdejším Československem počátkem 90. let. Na české straně, kde má park 50 ha, se po dokončení úvodní etapy inženýrských sítí usadil první investor v roce 1994. Na rakouské straně má zóna rozlohu 33 ha.