Swietelsky AG
Zpět

SWIETELSKY Rail CZ modernizuje nádraží v Rožnově pod Radhoštěm

08.08.2022

Na 176 milionů korun vyjde rekonstrukce železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm, kterou společnost SWIETELSKY Rail CZ zahájila počátkem srpna. Práce potrvají do 31. května příštího roku.

„V první etapě se zaměříme na budování kolejiště, nástupiště, přeložky inženýrských sítí a stavbu technologického objektu. Na přelomu roku pak bude následovat komplexní rekonstrukce výpravní budovy a vybudování nových chodníků a parkovacích míst," říká Zdeněk Tomšíček, manažer projektu ze společnosti SWIETELSKY Rail CZ, která uspěla ve veřejné soutěži Správy železnic ve sdružení s firmou Edikt. Kromě krátké vánoční přestávky se práce nepřeruší.

Cestující mají k dispozici provizorní pokladny, čekárny a WC v mobilních buňkách. Provizorní nástupiště začnou využívat od 8. srpna do 31. října. Od listopadu pak začne celková výluka trati z Valašského Meziříčí, která potrvá do 10. prosince.

Změní se konfigurace kolejiště. Nově bude položeno 1200 metrů kolejí a tři výhybky. Vnější nástupiště před výpravní budovou bude měřit 100 metrů, druhé poloostrovní jednostranné pak 120 metrů. Obě budou mít nástupní hranu 550 mm nad temenem kolejnice pro pohodlný nástup a výstup z moderních souprav.

Rekonstrukce výpravní budovy, navržené mezi chráněné nemovité kulturní památky, zlepší zázemí zaměstnancům dopravce a cestujícím. Ti získají širší nabídku služeb a také prostornější čekárnu. Vedle budovy vzniknou nová parkovací místa. V areálu nádraží se postaví také technologický objekt pro budoucí instalaci zabezpečovacího zařízení.

„Ve stanici Rožnov pod Radhoštěm, kde končí jednokolejná regionální trať z Valašského Meziříčí, tak bude krásné prostředí hodné 21. století. Prostě jakási železniční brána do Beskyd,“ dodává Zdeněk Tomšíček.

Zmodernizované nádraží cestujícím zajistí bezpečný pohyb s bezbariérovým přístupem. Zvýší se také bezpečnost a spolehlivost železničního provozu. Projekt předpokládá, že celý areál dopravny bude oplocen, aby se zamezilo nedovolenému vstupu osob z okolí do kolejiště.