Swietelsky AG
Zpět

Rošáda v představenstvu Swietelsky AG

07.10.2021

Noví členové představenstva pro oblast financí a zahraničí budou jmenovaní od dubna 2022

Odchod člena představenstva pro finance Adolfa Scheuchenpfluga, který na konci března 2022 odchází do důchodu, povede ke změně v představenstvu mezinárodního stavebního koncernu SWIETELSKY. Harald Gindl, který začátkem tohoto hospodářského roku v představenstvu prozatímně převzal oblast zahraničí, se plánovaně stane jeho nástupcem a novým členem představenstva pro finance koncernu. Pro vedení oblasti zahraničí se podařilo získat manažera s dlouholetými zkušenostmi ve stavebnictví Dipl.-Ing. Klause Bleckenwegnera, ten bude do představenstva jmenován také v dubnu 2022.

Předseda dozorčí rady Norbert Nagele k tomu říká: „Velmi úspěšný hospodářský rozvoj koncernu za posledních 15 letech, kdy byla velká pozornost věnována udržitelné a na budoucnost orientované investiční politice a zdravým financím, je spojen zejména s působením Adolfa Scheuchenpfluga jako člena představenstva pro finance koncernu. Mezi jeho hlavní zásluhy patří i to, že centrální agendy a ekonomické struktury koncernu řídil velice efektivně ve prospěch hospodářského růstu a tím vytvořil předpoklady úspěšné expanze jak v tuzemsku, tak v zahraničí."

Harald Gindl, který byl na této úspěšné cestě jedním z nejbližších Scheuchenpflugových spolupracovníků, se nabízí jako jeho logický nástupce a bude proto začátkem příštího hospodářského roku jmenován novým členem představenstva pro finance. Norbert Nagele je přesvědčen, že „tímto krokem bude zachována potřebná kontinuita ve všech ekonomických a strategických záležitostech".

Dipl.-Ing. Klaus Bleckenwegner, který do společnosti SWIETELSKY přichází od konkurence, převezme od dubna 2022 zodpovědnost za oblast zahraničí pro
pozemní stavitelství, silniční a inženýrské stavitelství a stavby mostů. Jako manažer ve stavebnictví má desítky let zkušeností se zahraničními projekty. Naposledy zastával vedoucí pozici, ve které byl odpovědný za oblast střední a východní Evropy.  Předseda dozorčí rady Norbert Nagele se těší na spolupráci: „Klaus Bleckenwegner je výborně obeznámen s trhy ve střední a východní Evropě, které jsou pro společnost SWIETELSKY důležité. Bude se starat o to, aby naše zahraniční pobočky plně využívaly svůj potenciál a byly koncernem co nejlépe podporovány ve svém samostatném rozvoji. Zvláštní pozornost zde bude věnována našim hlavním trhům v Německu, České republice a Maďarsku, které společně dosahují přibližně třetiny celkových výkonů koncernu SWIETELSKY. I v dalších zemích jako je Polsko, Slovensko a Chorvatsko budeme usilovat o posílení sítě našich služeb," zdůrazňuje Norbert Nagele. 

Předseda dozorčí rady je rád, že se klíčovou pozici nového člena představenstva pro finance podařilo obsadit interně, zatímco nový člen představenstva se zodpovědností za zahraničí přichází z venčí a přináší jinou perspektivu, která může koncern SWIETELSKY obohatit a posunout. Vedle členů představenstva Gindla a Bleckenwegnera zůstávají i nadále ve svých funkcích Karl Weidlinger jako předseda představenstva a Peter Gal jako člen představenstva zodpovědný za železniční stavby. 

Norbert Nagele je přesvědčen, že se nové představenstvo bude ideálně doplňovat v otázkách koncernové strategie a při hlavních výzvách budoucnosti, jako je například orientace obchodních modelů na cíle udržitelného rozvoje nebo implementace strategie digitalizace.