Swietelsky AG
Zpět

Pro koně Převalského staví ZOO Praha nové stáje

20.01.2023

V pražské ZOO začala loni v říjnu stavba nových stájí pro koně Převalského. Ten se zde chová už od roku 1932 a zoo zásadně přispěla k jeho záchraně před vyhynutím. Stavbu se sedlovou zelenou střechou a dřevěným opláštěním závod Pozemní stavby Praha společnosti SWIETELSKY stavební dokončí na podzim letošního roku.

Pracujeme také na sousední expozici mýtického olgoje chorchoje, voliérách kočkovité šelmy manula nebo kamenné mohyle Ovó. Vzhled expozic by měl odpovídat místu výskytu živočichů, tedy mongolské pouštní krajině Gobi. Těšíme se, až spolu s výtvarníky budeme tuto materiálovou koncepci přeměňovat v realitu,“ říká Ondřej Krejčí, ředitel závodu Praha. Vznikne tak nový expoziční celek koní Převalského a dalších zástupců středoasijské fauny.

Na jižní straně bude na stáje, které zůstanou pro veřejnost i nadále nepřístupné, navazovat malý pavilon expozice olgoje chorchoje. Ta je věnovaná legendami opředenému písečnému červu z pouště Gobi, o jehož existenci se stále vedou spory. Jeho předobrazem byl zřejmě hroznýšek tatarský, který bude expozice obývat spolu se dvěma druhy pouštních hlodavců.

U cesty k této expozici vznikají voliéry manula, dlouhosrsté kočkovité šelmy. Do ocelové konstrukce budou vypnuty nerezové sítě, nad terén do výšky jednoho metru se umístí bezpečnostní sklo a do hloubky 1 metru pod terén budou provedeny železobetonové podhrabové desky.

Naši zaměstnanci se samozřejmě musí řídit pokyny zoo, což třeba znamená nepohybovat se mimo staveniště,“ říká Ondřej Krejčí. Za větší úskalí ale pokládá pohyb zásobovacích a obslužných vozidel a mechanizace. Ten je možný pouze od svítání do devíti hodin. To do zoo vcházejí první návštěvníci a prioritou je jejich bezpečnost. „V jiném ročním období si s takovým omezením dopravy lze snadno poradit, ale teď přes zimu, kdy je dlouho tma, je to trochu složitější. Ale s tím jsme s ohledem na naše předcházející realizace v areálu počítali, takže práce se nám daří provádět v souladu s naším harmonogramem,“ dodal ředitel závodu.

Firma SWIETELSKY stavební se do ZOO Praha vrátila po osmi letech. Naposledy zde v roce 2015 zajišťovala revitalizaci skalního masivu nad expozicí papoušků a o rok dříve výstavbu pavilonu velemloků.

S dlouhodobým plánem přestavby tzv. Plání začala Zoo Praha předloni odstraněním původních stájí koně Převalského. Následovalo rozšíření vodojemu a loni v říjnu na to navázaly stavební práce na expozičním celku koní Převalského. Po jeho dokončení bude postupně následovat přestavba dalších úseků Plání až po občerstvení Obora.