Swietelsky AG
Zpět

Obce Ořechov a Vážany postaví společnou čističku

15.03.2021

Na 156 milionů korun vyjde stavba čistírny odpadních vod, kterou pro Svazek obcí Ořechov – Vážany na Uherskohradišťsku vybuduje sdružení firem vedené společností SWIETELSKY stavební. Její součástí je také více než 5 kilometrů kanalizačních stok a zatrubnění 397 metrů místního Ořechovského potoka. Práce začnou koncem března a skončí do léta 2022.

„Umožní nám to obě obce dál rozvíjet, a přitom kolem sebe mít čisté životní prostředí. V tomto případě Ořechovský potok, do kterého všechny odpadní vody dosud směřují," vysvětluje Jarmila Jilgová, starostka Ořechova.

V katastru obce se vybuduje 3325 metrů kanalizačních stok, v sousedních Vážanech pak 2171 metrů.

„Část rekonstrukce kanalizačních stok DN 600 se provede moderní bezvýkopovou technologií, která je šetrná k životnímu prostředí a nevytváří dlouhodobá omezení při výstavbě kanalizace,“ dodává Ing. Robert Prokipčák, stavbyvedoucí závodu Dopravní stavby MORAVA, SWIETELSKY stavební.

Projekt obě obce připravovaly zhruba deset let. Z katastru Vážan totiž odpadní vody přitékají do Ořechova, a proto v říjnu 2016 založily dobrovolný svazek, který se stal nakonec investorem stavby. „Je to nejlepší možné řešení. Ve Vážanech nejdříve uvažovali o kořenové čističce odpadních vod, ale postupně převážily výhody společného projektu," uvedla starostka Ořechova.

Kapacita biologické ČOV vystačí pro 1300 ekvivalentních obyvatel a pojme na 6435 m3 vypouštěných odpadních vod za měsíc. Pracovat bude na principu aktivačního čištění s využitím jemnobublinné aerace. Nová čistička například v Ořechově umožní i v lokalitě Hůrky napojit 36 nových rodinných domů a tři bytové domy.

Na projektu se společně se SWIETELSKY stavební podílí také Vodohospodářské stavby Javorník - CZ a Arko Technology.