Swietelsky AG
Zpět

Nová cyklostezka usnadní spojení s nádražím v Klánovicích

31.05.2023

Technická správa komunikací (TSK) v květnu otevřela novou oddělenou cyklostezku podél ulice Staroklánovická mezi Újezdem nad Lesy a nádražím Praha-Klánovice, která měří 570 metrů. Chodcům a cyklistům v této části Prahy se tak významně usnadňuje cesta na nádraží a zvyšuje se i jejich bezpečnost.

 

„Naším cílem je maximálně podporovat bezpečné cyklostezky a cyklotrasy, které logicky spojují jiné trasy nebo vedou k cílům, kde je možné kombinovat různé druhy dopravy, a maximálně oddělit pěší a cyklisty od automobilové dopravy. Tento parametr smíšená cyklostezka podél Staroklánovické splňuje na sto procent. Byť není dlouhá, tak velmi usnadní cestu obyvatelům Městské části Praha 21 – Újezdu nad Lesy na klánovické nádraží, kde už od roku 2016 funguje jedno z prvních parkovišť pro kola Bike & Ride (B + R), které jsme vzhledem k velkému zájmu rozšířili i na straně Újezdu nad Lesy,“ uvedl Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora pro oblast dopravy.

 

„Stezka vznikla v místě původní zpevněné, ale již rozpadající se stezky pro pěší a byť není dlouhá, pro naši městskou část vždy byla klíčovou spojnicí na nádraží do Klánovic. Bohužel všichni cyklisté museli na hlavní silnici a na jejich možnou přítomnost řidiče upozorňovaly jen piktogramy na vozovce, proto každé převedení cyklistické dopravy z velmi vytížených komunikací, vedoucí přes Újezd nad Lesy, vítáme a podporujeme. Také zde máme připravený další projekt, který má logicky navázat na stávající cyklistickou infrastrukturu, a byl bych velmi rád, kdyby se i tato stavba dočkala brzké realizace,“ uvedl Milan Samec, starosta MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy.    

 

Video z výstavby cyklostezky zde

 

„Projekt je součástí cyklotrasy A500 a pražského cyklookruhu 8100, který navazuje na další související záměry rozvoje infrastruktury pro chodce a cyklisty. Kompletní práce vyšly na necelých devatenáct milionů korun. Asfaltová cyklostezka je široká tři metry a prochází po kraji lesních pozemků podél Staroklánovické mezi ulicí Čentickou a blízkou křižovatkou. Tomu odpovídá i odvodnění včetně rekonstrukce propustku a veřejného osvětlení,“ upřesnil Jozef Sinčák, generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

„Práce byly zahájeny až v srpnu loňského roku. Stavebním pracím předcházela modernizace podzemních kabelových vedení firem ČEZ a Cetin. Z těchto důvodů nemohla být stavba dokončena do konce stavební sezony roku 2022, tak jak bylo původně naplánováno,“ vysvětluje Richard Franc, ředitel oblasti Praha závodu Dopravní stavby STŘED společnosti SWIETELSKY stavební, jehož tým výstavbu cyklostezky realizoval.

 

Dokončení prací bylo zahájeno na konci února za vhodných klimatických podmínek a celá cyklostezka pak byla dokončena na přelomu dubna a května. Chodcům a cyklistům sloužil během výstavby náhradní koridor s přechody. Samotná stavba stezky zahrnovala také opravu krajnice a propustku a přeložky sítí.