Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Hotel Element u Lipna

03.02.2021

Oblíbené centrum letní i zimní rekreace, obec Lipno nad Vltavou, bude bohatší o nový hotel Element, který zde stavebně dokončila společnost SWIETELSKY stavební, odštěpný závod Pozemní závod JIH.

Součástí hotelu je 46 pokojů a 13 mezonetových apartmánů s celkovým počtem 252 lůžek, prodejna Intersport i konferenční centrum pro 280 osob.

„Stavebně to nebylo jednoduché dílo. Už základové poměry staveniště a vlastní založení objektu v místech s rašelinou a jílovotopísčitou zeminou, sycenou mělkou podzemní vodou, bylo poměrně komplikované. Odvodnění celé plochy a pažení stavební jámy s provedením základů bylo náročné,“ říká Miroslav Jiřík, ředitel oblasti Jižní Čechy, odštěpného závodu Pozemní stavby JIH.

Jinou komplikovanou částí stavby bylo zatrubnění hlavního sběrného potoka pod budoucím Lyžařským náměstím. Zde se musel potok dočasně přeložit a zároveň vybudovat bezpečnostní přeliv do rybníka nad staveništěm. Přitom bylo potřeba před protržením zajistit také hráz odkalovací nádrže sousední ČOV, když základová spára pro zatrubnění potoka byla 3,5 metrů pod hladinou nádrže. „Všechno to jsou výzvy, kde jsme museli uplatnit zkušenosti a technické znalosti.“ říká Miroslav Jiřík.

 Spokojenost neskrývá ani Miloš Kratochvíl, člen představenstva investorské společnosti CONDUCO a.s., který říká, že firma SWIETELSKY ukázala, že existuje ještě pár ostrůvků, kde funguje řemeslo, selský rozum, poctivá práce.

Hotel Element a celý komplex nového Lyžařského náměstí s novou restaurací, rekonstruovanou Chatou Lanovka, dopravním terminálem, novým informačním centrem a související úpravou celého nástupu do areálu, tak bude představovat další velkou dokončovanou investici této společnosti v obci.