Swietelsky AG
Zpět

Dokončili jsme obchvat Lukavce, řidičům usnadní cestu k dálnici a zklidní dopravu v obci

29.08.2022

Obchvat Lukavce na Pelhřimovsku na silnici II/128 je hotový. Stavbu dvou a půl kilometrového úseku se třemi mosty jsme zahájili loni 11. března. Dnes ji slavnostně zakončili představitelé Kraje Vysočina, městysu Lukavec, OÚ IROP pro Kraj Vysočina a společnosti SWIETELSKY stavební. Investice za 312 milionů korun včetně DPH zklidní dopravu v obci a řidičům usnadní cestu na hranici se Středočeským krajem a dálnici D1. Po silnici se řidiči projedou od úterý 30. srpna, kdy bude silnice během dne puštěna do provozu.

„Rozhodující část stavebních prací proběhla vloni, kdy jsme z větší části dokončili zemní práce spolu s třemi mosty a vodohospodářskými objekty. Odtěžil se i hluboký skalnatý zářez a zprůjezdnily uzlové křižovatky, aby byl možný plynulý provoz přes zimní období,“ řekl Petr Kříž, stavbyvedoucí závodu Dopravní stavby Východ, oblast Vysočina, SWIETELSKY stavební, která projekt realizovala. V letošní stavební sezóně probíhaly práce na konstrukčních a asfaltových vrstvách včetně kompletního dokončování.

„Díky dobré organizaci prací i spolupráci se všemi subjekty se stavba předala v požadované kvalitě a termínu.  Vzhledem ke složité dopravní situaci v Lukavci a obslužnosti firmy DDL, jsme zprovoznili zásadní část úseku s dvouměsíčním předstihem. Zbývající část pak ve stanoveném termínu," dodal Kříž.

Zbylé stavební práce budou probíhat ještě na rekultivaci původních úseků silnice, na objektech napojení obchvatu v jižní části a sadových úpravách.

Nová komunikace, která se připravovala patnáct let, je součástí modernizace silnice II/128 od Pacova přes Salačovu Lhotu a Lukavec až k hranicím se Středočeským krajem. Jde o důležitý silniční tah v nejzápadnější části Kraje Vysočina, který ji napojuje na dálnici D1. Z městyse vyvede zejména rostoucí nákladní dopravu. V jeho ulicích bude provoz bezpečnější a plynulejší, zlepší se i ovzduší. Místním se tak výrazně uleví.

„Průjezd přes obec byl problematický, místy zúžená komunikace nebyla na těžkou kamionovou dopravu  do zdejšího dřevozpracujícího podniku stavěná. Nemluvě o bezpečnosti chodců a ostatních účastníků provozu," říká lukavecký starosta František Pinkas. Uleví se i majitelům okolních domů, jimž silnice vede pod okny, trpí hlukem a náročnou údržbou.

„Nebyla to ale jednoduchá stavba. Už před jejím zahájením jsme se museli vypořádat s nevhodně navrženou úpravou založení násypů a také s přeložkou vodovodních řadů původně navržené do skalního čtyř až pětimetrového zářezu. Ale takových věcí bylo víc. A to včetně záchranného archeologického výzkumu po zahájení stavby. Ten sice v její části odhalil dehtářský výrobní areál ze 13. století, ale pro nás znamenal výrazné zdržení,“ vrací se k uplynulým měsícům Lukáš Hujer, stavbyvedoucí závodu Dopravní stavby Východ, SWIETELSKY stavební.

Součástí obchvatu jsou vedle tří mostů také tři úrovňové křižovatky. Dva mosty jsou železobetonové, zbylý přesýpaný. Nejdelší z nich je dlouhý 58 metrů. U mostu přes Lukavecký potok vznikla také nová silniční meteorologická stanice. Součástí stavby byly také přeložky elektro, vodovodu a kanalizace a odtěžení 450 metrů skalního zářezu i s pomocí trhaviny.

Pro region a městys má obchvat velký význam. Po obchvatu Salačové Lhoty se jedná o druhý dokončený úsek rekonstrukce silnice II/128 od Pacova po hranice se Středočeským krajem.

Dvou a půl kilometrový obchvat nedaleké Salačovy Lhoty společnost SWIETELSKY stavební stavěla 16 měsíců a otevřen byl v červnu 2021. Investora, Kraj Vysočina vyšel na zhruba 90 milionů korun.