Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Chebští hasiči mají nové garáže

14.12.2021

Chebská jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje využívá nové garáže. Jde o jednopodlažní objekt na ploše 1350 m2  s moderním technickým a hygienickým zařízením, který společnost SWIETELSKY stavební vybudovala za zhruba 57 milionů korun bez DPH.

Práce začaly v závěru března 2020 a jejich součástí byla i demolice původního objektu v ulici 17. listopadu. Takto se ekologicky zlikvidovalo přes 8000 tun sutě, izolačních materiálů, zeminy či kameniva.

„Garáže nám poskytují zcela nové zázemí, jak z hlediska bezpečnosti, tak komfortu podmínek k přípravě na mimořádné události. Vedle parkovacích ploch, skladů, myčky se sušičkou nebo zázemí pro sloužící jednotku, je jejich součástí i lezecký trenažér pro výcvik lezeckých skupin stanice," uvedl plukovník Jan Doubrava, ředitel Územního odboru Cheb HZS Karlovarského kraje. Součástí objektu je také dílna s montážní jámou nebo 30 m3 nádrž na jímání dešťové vody s filtrací, která se využije k mytí vozidel a samotných garáží.

„Původně jsme práce chtěli dokončit už koncem června, ale v podloží komunikací jsme při hloubení výkopů narazili na pozůstatky sklepů původní zástavby. Musel se proto dokončit průzkum podloží a doplnit projekt, a to nás o necelých pět měsíců zdrželo,“ vysvětluje Jan Kutač, ředitel oblasti Sokolov, závod Pozemní stavby ZÁPAD, společnost SWIETELSKY stavební.

V covidové pandemii práce poznamenalo i dočasné uzavření okresů Cheb a Sokolov a tím i omezený počet lidí na staveništi a opožďující se dodávky materiálů. „Koordinace stavby byla v té době složitá, ale nikdy jsme ji nezastavili. Na celkový termín dokončení tedy covid neměl vliv," dodává Jan Kutač.

Hasičská stanice v Chebu je jednou ze tří centrálních stanic v Karlovarském kraji. Zajišťuje požární ochranu nejen na území města, ale celého chebského regionu. V nepřetržitém směnném provozu zde slouží minimálně dvě výjezdová družstva. Od začátku roku vyjížděli hasiči ze stanice Cheb dosud k více než 630 událostem.

Stavba provozních garáží byla financována ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR. Plných 85 procent uznatelných nákladů kryje program IROP evropských strukturálních fondů.