Swietelsky AG
Zpět

Zmodernizovaná čistička ve Vranově nad Dyjí

05.08.2021

Zmodernizovaná čistírna odpadních vod, kterou jsme ve Vranově nad Dyjí dokončili, představuje významnou investici pro ochranu životního prostředí. Vyšla na téměř 55 milionů Kč a jejím investorem byl dobrovolný svazek obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Práce trvaly od loňského března do letošního června, kdy byla stavba předána a začal její zkušební provoz. Ten potrvá ještě celý rok.

„Původní čistička z roku 1995 už nevyhovovala současným požadavkům. Měla řadu technických nedostatků a tím vznikaly i rizikové situace. Její modernizace byla tedy nutná už kvůli ochraně přírody Národního parku Podyjí. Nevyhovující bylo kalové hospodářství, chyběla možnost zahuštění i zařízení pro srážení fosforu," vysvětluje Luděk Müller, tajemník svazku obcí VaK Znojemsko. To na projekt získalo dotaci 16,524 milionů korun z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Částkou 1,458 milionu Kč přispěl i Jihomoravský kraj.

 „Rekonstruovat je vždy složitější než stavět na zelené louce. Tady o to víc, že čistička byla v provozu. Hodně proto záleželo na přípravě a realizaci jednotlivých stavebních objektů, aby na sebe plynule navazovaly a provoz čističky nebyl ohrožen," vysvětluje Petr Sokola, stavbyvedoucí závodu Dopravní stavby Morava, oblast Hodonín společnosti SWIETELSKY stavební.

Řada objektů se přestavěla, některé se úplně zbouraly, další jsou zcela nové jako betonové aktivační nádrže, provozní a technické objekty nebo biologická část čističky. Nová je i strojovna, kde se kompletně vyměnila strojní a technologická část. Zároveň přibyla chybějící zařízení jako automatické řízení procesu čištění a měření vypouštěných vod, zkvalitňující odstraňování znečištění ve vypouštěných odpadních vodách. Kompletní obnovou prošel také provozní objekt. „Je to prakticky nový areál. Stavebního zásahu se dočkali všechny objekty včetně vstupní čerpací stanice a příjezdové komunikace," dodal Müller.

Bilanční kapacita vranovské čističky se zvýšila z 1200 ekvivalentních obyvatel (EO) na maximální týdenní kapacitu 1800 EO. Spadá tak do kategorie čistíren odpadních vod pro 500 – 2000 EO.

„Na místní výstavbu ani zvyšující se turismus ale nemá vliv. Z tohoto pohledu měla už původní čistička dostačující kapacitu. Primární pro nás byla kvalita čistění a vypouštěných odpadních vod, tedy ochrana vodních toků a přírody,“ říká Lubomír Vedra, starosta Vranova nad Dyjí, v němž žije zhruba 800 obyvatel, ale další tisíce přibývají v létě, neboť oblast je centrem cestovního ruchu na jižní Moravě.