Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Vytížená Strakonická v Praze získá třetí pruh, určen bude pro autobusy

31.03.2021

Ve sdružení jsme v Praze zahájili stavbu vyhrazeného pruhu pro autobusy ve Strakonické ulici. Ta zde bude mít tři jízdní pruhy. Investorem zakázky za 325 milionů korun, která skončí v létě 2022, je pražská Technická správa komunikací.

Rozšíření o jeden pruh pro autobusy a záchranáře v délce 2179 metrů se týká směru do centra v úseku od zastávky Dostihová po Barrandovský most.

Práce v první etapě probíhají od 8. března při dopravním omezení. Rychlost zde byla snížena na 50 km/h a cesta do centra vede dvěma zúženými pruhy, z nichž levý je široký jen dva metry. Dopravní omezení se týkají také přilehlé cyklostezky.

V první etapě, která skončí v březnu 2022, se odstraňují náletové dřeviny, překládají inženýrské sítě, buduje nová dešťová kanalizace v délce 800 metrů a nové opěrné zdi v délce 1500 metrů. Přibydou i nové chodníky od začátku stavby až po železniční most. Samotná vozovka se pak rozšíří o jeden jízdní pruh.

Ve druhé etapě od března 2022 do května 2022 a třetí etapě, která potrvá od května 2022 do 19. července 2022, budou práce pokračovat ve stávajících jízdních pruzích a doprava povede vždy dvěma pruhy. Tato část prací pak zahrnuje výměnu dvou vrstev živičného krytu, sanaci trhlin a výměnu lamp veřejného osvětlení ve středním dělicím pásu.