Swietelsky AG
Zpět

Výstavba překladiště v přístavu Kolín

20.03.2023

Když je potřeba, umíme to i po řece! Třeba jako na naší stavbě v přístavu Kolín.

 

Pracujeme zde na výstavbě překladiště a vytěžený materiál odvážíme ze stavby lodí. Převezli jsme tak už zhruba 46 tis. m3 odtěženého materiálu!

 

Původní stav překladiště neodpovídal současným potřebám provozu přístavu. Při minulých etapách výstavby jsme tady například zpevňovali plochy zatížené těžkým provozem kontejnerových překladačů, které při plném vytížení váží přes 125 t.

 

V současnosti budujeme překladní a manipulační plochu pro kolej č. 1A, protože ta původní nebyla vhodná jak z hlediska kvality povrchu, tak kvůli svému výškovému členění a poloze vzhledem ke kolejišti vlečky. Kromě zpevnění této plochy zámkovou dlažbou provádíme tedy i její výškovou úpravu tak, aby navazovala na nově zřizovanou boční rampu u koleje.

 

Po dokončení, které je naplánováno na květen tohoto roku, bude plocha sloužit k intermodální přepravě a manipulaci – bude se zde setkávat železniční, silniční a vodní doprava. Kontejnery se zde budou ukládat ve čtyřech vrstvách.

 

Zde se můžete podívat na video ze stavby překladiště v přístavu Kolín také video.