Swietelsky AG
Zpět

Výstavba nového mostu u Zbudova

25.10.2023

Kompletní demolici starého mostu a výstavbu nového jsme My Swieteláci stihli za pouhých 7 měsíců!

 

Kvůli svému havarijnímu stavu musel být zdemolován most u Zbudova v blízkosti Českých Budějovic, který vede přes frekventovanou dvoukolejnou železniční trať České Velenice – Plzeň.

 

Demolice mostního svršku probíhala s maximální opatrností za plného železničního provozu. V krátké výluce byla následně provedena samotná demolice nosné konstrukce, a to jeřábovým snesením. Po obnovení provozu pak došlo ke kompletní demolici spodní stavby až na úroveň hlubinného založení, které jediné zůstalo zachováno.

 

Demolice a výstavba celé nové spodní části mostu musela proběhnout během pouhých dvou měsíců, protože byl již pevně stanoven termín výluky trati pro osazování nových nosníků. Časově náročné bylo také odbedňování spodního líce spřažené desky nosné konstrukce, které mohlo být prováděno pouze v krátkých nočních jednokolejných výlukách a s ohledem na provoz v sousední koleji.

 

Nový most o třech polích s horní mostovkou je dlouhý 60 m a široký 12 m.

 

Stavbu bezchybně provedl náš závod MOSTY.