Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Výstavba dálnice D3 v úseku Nažidla – Dolní Dvořiště

12.03.2024

Se zahájením zemních prací na budoucí dálnici D3 v blízkosti hranic s Rakouskem započal také archeologický průzkum. S ohledem na polohu stavby v blízkosti demarkační linie druhé světové války se u Dolního Dvořiště počítalo s nálezy munice a střeliva. 

 

Očekávání archeologů se naplnilo – byly zde nalezeny desítky kilogramů munice, torza krátkých ručních zbraní a dokonce také výstroj a osobní předměty vojáků. Munice byla pro převoz nebezpečná, proto ji pyrotechnici zlikvidovali řízeným odpalem. Ostatní nálezy byly převezeny do muzejního depozitáře. 

 

Práce nyní pokračují dál podle harmonogramu, v současné době probíhá příprava pro založení mostu SO 217.  

 

Nový úsek D3 Nažidla – Dolní Dvořiště bude zprovozněn v roce 2026.