Swietelsky AG
Zpět

Vrtné práce na stavbě dálnice D3 v úseku Úsilné–Hodějovice

23.03.2023

My Swieteláci ze závodu Speciální stavby se v současnosti podílíme na stavbě přeložky kanalizace na úseku Úsilné–Hodějovice budoucí trasy dálnice D3. Tato přeložka je spojena se stavbou tunelu Pohůrka v blízkosti Českých Budějovic a přeložkou Dobrovodského potoka. Kanalizace bude přeložena mimo tunel, opuštěné úseky budou zrušeny.

 

Náš tým realizuje předvrty pro beranění štětovnic, výkopy a vystrojení dvou těžních šachet a shybky. Vzhledem k tomu, že práce probíhají v blízkosti mostního objektu, je během vrtných prací a zavibrovávání štětovnic prováděn detailní monitoring tohoto mostu.

 

Vrtné práce jsou prováděny pomocí spirálového vrtáku pro vrstvy soudržné i nesoudržné. Pažení se provádí pomocí ocelových výpažnic v celé délce, které jsou zavrtávány rotačním způsobem. Při dostatečné stabilitě stěn vrtu se hlouběji vrtá bez pažení, jen vrtným soustrojím.