Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Vodojem a vodovod v obci Krátošice na Táborsku

05.02.2024

Minulý rok jsme My Swieteláci jsme v obci Krátošice na Táborsku předali do užívání nový vodojem a vodovod, pro obec jsme zároveň provedli opravu místních komunikací.  

 

Původně se měl vodovodní řad uložit do kopaných rýh, ale kvůli zachování vzrostlých stromů a nižším dopadům na obyvatele obce během výstavby jsme navrhli šetrnější technologii. Po odsouhlasení investorem proběhla výstavba vodovodu bezvýkopovou metodou, při které není nutné provádět výkop po celé délce trasy vodovodu.  

 

V Krátošicích pracovaly naše oblasti VHS a Jindřichův Hradec ze závodu Dopravní stavby JIH.