Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

V kolínském přístavu prodlužují vlečkovou kolej

25.01.2021

Společnost SWIETELSKY Rail CZ nedávno zahájila dostavbu čtyř set metrů vlečkové koleje a instalaci tří výhybek v kontejnerovém terminálu kolínského přístavu.

„Máme za sebou teprve zřízení kotviště pro šíf a zahájení zemních prací. Pozoruhodné je, že zhruba 16 000 tun odtěžené zeminy se odveze po Labi ekologickou lodní dopravou,“ říká Tomáš Valík, manažer projektu ze společnosti SWIETELSKY Rail CZ.

„Význam kombinované dopravy spočívá v převedení nákladní silniční dopravy na dlouhých trasách na dopravu železniční, která je nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale ve svém důsledku má bezpochyby pozitivní dopad na počty a následky dopravních nehod a na zkracování času stráveného v dopravních zácpách,“ říká Miloslav Černý jednatel společnosti T-PORT.

To je také jedním z důvodů, proč výstavbu a modernizaci těchto překladišť s otevřeným přístupem podporuje Evropská unie prostřednictvím svých strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Veřejný přístav Kolín je významným prvkem multimodální dopravy. V rámci tranzitních koridorů a tratí transevropské železniční sítě nákladní dopravy (TERFN) je součástí tzv. 1. Tranzitního koridoru a tratí sítě TERFN. Je rovněž jako součást Labsko-vltavské vodní cesty.

Pro společnost České přístavy skupina SWIETELSKY v závěru loňského roku dokončila stavbu Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník. Společnosti SWIETELSKY stavební a SWIETELSKY Rail CZ zde prodloužily tři vlečkové koleje a dostavěly skladovací a manipulační plochy. Součástí prací byla i pevná jeřábová dráha pro tiché portálové jeřáby na elektrický pohon.