Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Uzavírka Mánesovy ulice v Českých Budějovicích skončí v pátek ráno

19.09.2019

Rekosntrukci jsme dokázali výrazně zkrátit...

Strastiplné objížďky v okolí Mánesovy ulice, jedné z hlavních dopravních tepen Českých Budějovic, budou od pátečního rána minulostí. V 5:00 hodin zmizí zákazové značky a za 47 milionů korun zrekonstruovaný úsek se otevře řidičům. Smluvní termín byl určen na 5. prosince, ale již ve stádiu přípravy zhotovitel, společnost Swietelsky stavební, naplánoval stavební práce tak, aby skončily 5. října. Nyní to je dokonce ještě o tři týdny dříve.

„Nebývá to vždy pravidlem, ale podařilo se nám velmi dobře zkoordinovat všechny práce, které zde byly. Nejen ty silničářské, ale i inženýrské, protože se zde pohybovali lidé a technika z řady firem. Neměnil se jen povrch, ale i vodovodní a kanalizační potrubí, pokládal se horkovod do teplárny a měnilo veřejné osvětlení. Spolupráce a řízení stavby, to byl základ všeho,“ říká Vít Sirotek, hlavní stavbyvedoucí Dopravních staveb Jih společnosti Swietelsky stavební, která zakázku pro město a Jihočeský kraj prováděla.  Oceňuje přitom i práci svých  kolegů z oblasti VHS pod vedením stavbyvedoucího Josefa Medka a dalších zúčastněných za mnoho přesčasů a sobot, které na této pro město významné stavbě, odpracovali.

Technicky a časově náročná rekonstrukce začala 5. května a týkala se zhruba 750 metrů komunikace, která je i součástí městského dopravního okruhu. Po něm denně projede až 25 tisíc aut.

Po zprůjezdnění silnice se ještě dokončují zastávky MHD na Novohradské a rekonstrukce komunikace na Vrchlického nábřeží.

Město České Budějovice investovalo přes 35 milionů Kč bez DPH do výměny zastaralého potrubí vodovodu a kanalizace v ulicích Mánesova a Vrchlického nábřeží. Současně probíhala rekonstrukce křižovatek Mánesova – Čechova a Mánesova – Novohradská a oprava povrchu Novohradské ulice k ulici Průmyslová. Jihočeský kraj pak investoval 12 milionů Kč bez DPH do rekonstrukce samotné silnice II. třídy. Došlo k opravě asfaltových vrstev vozovky a k úpravě přilehlých chodníků, křižovatek a vybudování přechodů pro chodce a položení kabelové trasy.