Swietelsky AG
Zpět

SWIETELSKY Rail modernizuje nádraží Rožnov pod Radhoštěm

22.08.2022

Společnost SWIETELSKY Rail zahájila ve sdružení rekonstrukci železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm. Práce potrvají do 31. května příštího roku a kromě krátké vánoční přestávky se práce nepřeruší.

„V první etapě se zaměříme na budování kolejiště, nástupiště, přeložky inženýrských sítí a stavbu technologického objektu. Na přelomu roku pak bude následovat komplexní rekonstrukce výpravní budovy a vybudování nových chodníků a parkovacích míst," říká Zdeněk Tomšíček, manažer projektu ze společnosti SWIETELSKY Rail CZ, která ve sdružení uspěla ve veřejné soutěži Správy železnic. Zakázka vyjde na 176 milionů korun.

Cestující mají k dispozici provizorní pokladny, čekárny a WC v mobilních buňkách. Provizorní nástupiště jsou k využití od 8. srpna do 31. října. Od listopadu pak začne celková výluka trati z Valašského Meziříčí, která potrvá do 10. prosince.

Změní se konfigurace kolejiště. Nově bude položeno 1200 metrů kolejí a tři výhybky. Vnější nástupiště před výpravní budovou bude měřit 100 metrů, druhé poloostrovní jednostranné pak 120 metrů. Obě budou mít nástupní hranu 550 mm nad temenem kolejnice pro pohodlný nástup a výstup z moderních souprav.

Rekonstrukce výpravní budovy, navržené mezi chráněné nemovité kulturní památky, zlepší zázemí zaměstnancům dopravce a cestujícím. Ti získají širší nabídku služeb a také prostornější čekárnu. Vedle budovy vzniknou nová parkovací místa. V areálu nádraží se postaví také technologický objekt pro budoucí instalaci zabezpečovacího zařízení.

„Ve stanici Rožnov pod Radhoštěm, kde končí jednokolejná regionální trať z Valašského Meziříčí, tak bude krásné prostředí hodné 21. století. Prostě jakási železniční brána do Beskyd," dodává Zdeněk Tomšíček.

Zmodernizované nádraží cestujícím zajistí bezpečný pohyb s bezbariérovým přístupem. Zvýší se také bezpečnost a spolehlivost železničního provozu. Projekt předpokládá, že celý areál dopravny bude oplocen, aby se zamezilo nedovolenému vstupu osob z okolí do kolejiště.