Swietelsky AG
Zpět

SWIETELSKY dokončuje v Plzni nový kolektor

06.03.2019

Přes sto metrů měří nový podzemní...

Přes sto metrů měří nový podzemní kolektor, který pod železniční tratí na Jižním předměstí v Plzni dokončuje společnost SWIETELSKY stavební. Jeho výstavbu si vynutila modernizace přesmyku domažlické trati, jejíž součástí je i snesení Faltusova mostu. Po něm vedou inženýrské sítě, které se přeloží právě do kolektoru. Ke snesení mostu, který je technickou památkou, dojde v noci z 19. na 20. dubna.

Práce na kolektoru v hodnotě 54 milionů korun začaly loni 3. dubna a skončí po přeložkách sítí do konce letošního dubna. Tvoří ho štola, tři šachty a armaturní místnost. Hloubená část měří 94,5 metrů, spolu s armaturní šachtou pak 102,5 metrů. Povedou jím rozvody průmyslové a užitkové vody o průměru DN 500, 350 a 250 mm a silové kabely elektřiny 22 kV.

„Jde o komplikované důlní dílo. Geologický profil se při ražbě měnil téměř po každém záběru. Jsou tu zvodnělé a zvětralé horniny s minimální pevností, ale i odolné arkózové pískovce s proplástky křemene, které ražbu zpomalily až na 30 centimetrů za 24 hodin. Dokonce jsme uvažovali o použití trhavin, z toho ale sešlo,“ říká Martin Melichařík, stavbyvedoucí závodu Speciální stavby SWIETELSKY stavební.

Zpomalení ražby mělo velmi negativní vliv na postup prací, a proto vedení stavby rozhodlo otevřít protiražbu. To sice přineslo řadu technických a organizačních problémů, ale termíny se daří držet. Obě ražby se spojily letos 3. ledna poté, co ražba i protiražba probíhaly nonstop ve dvanáctihodinových směnách. Celkem bylo ve štolách vyraženo 1580 m³ horniny.

„Při hloubení šachet jsme zjistili, že geologické poměry jsou mnohem složitější, než předpokládal projekt. Proto bylo nutné provést doplňující geologický průzkum v místě šachet a monitoring celé trasy kolektoru pomocí georadaru,“ dodal Melichařík. Vrty objevily i železobetonové základy budov o mocnosti až 2,5 metru.

„Tomu se musela přizpůsobit projektová dokumentace, aby práce byly bezpečné a bylo možné zachovat drážní provoz nad ražbou. Měnil se proto tvar a typ výztuže primárního ostění a následovaly další technické změny,“ uvedl David Sichrovský, ředitel stavby ze společnosti SWIETELSKY Rail CZ, která ji zajišťuje ve sdružení se sesterskou firmou SWIETELSKY stavební.