Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Stavba roku 2022 Zlínského kraje

19.07.2023

Při nedávném vyhlašování soutěže Stavba roku 2022 Zlínského kraje, která probíhala pod záštitou hejtmana, získali naši kolegové ze závodu Dopravní stavby MORAVA, oblasti Hodonín hlavní cenu v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby.

 

Oceněná byla stavba "Ořechov, Vážany – odkanalizování", kterou jsme realizovali ve sdružení. Na tomto projektu jsme pracovali rok a půl a jeho součástí byla výstavba společné ČOV pro obě obce, vybudování soustavy kanalizačních stok, přečerpávací stanice a zatrubnění téměř 400 metrů Ořechovského potoka. Nová ČOV je pro obyvatele obou obcí z hlediska ochrany životního prostředí více než důležitá, protože zbavuje Ořechovský potok všech odpadních vod, které do něj před její výstavbou proudily.

 

Při výstavbě a rekonstrukci kanalizačních stok jsme částečně využili moderní bezvýkopovou technologii, šetrnou k životnímu prostředí. Pomyslnou perličkou stavby pak bylo nepřetržité odčerpávání vody z koryta potoka po dobu 35 dní, protože v husté zástavbě domů nebylo možné při jeho zatrubnění vybudovat dočasný obtok.

 

Děkujeme celému našemu týmu za skvěle odvedenou práci a těšíme se na další soutěžní úspěchy v příštích letech!