Swietelsky AG
  • Swie Startseite Header 3400 Auf 2240X1300 Neu Cached Rgb 30
Zpět

Stavba dálnice u Budějovic pozmění železniční trať

06.05.2021

Jednokolejná trať z Českých Budějovic do Českých Velenic bude mít u Hodějovic nový 1413 metrů dlouhý úsek se dvěma železničními mosty a propustkem. Mezi drážními kilometry 208.845 až 210.258 jej vybuduje SWIETELSKY Rail CZ.

"Původní trať v tomto úseku ustoupí stavbě dálniční křižovatky. Proto bude traťová kolej posunuta v nejvzdálenějším bodě až o 80 metrů západním směrem," vysvětluje Bedřich Šafařík, ředitel závodu Čechy SWIETELSKY Rail CZ.

SWIETELSKY Rail zakázku za zhruba 40 milionů korun zahájil v březnu přípravnými pracemi. K samotné přeložce trati dojde při výluce železniční dopravy od 16. června do 29. července.

"Oba mosty, dlouhé 130 a 15 metrů, byly vybudovány v předstihu, stejně jako nové drážní těleso přeložky," dodal ředitel.

Součástí zakázky jsou také přeložky trakčního vedení a telekomunikačních kabelů včetně úpravy zabezpečovacího zařízení.

Současná trať bude během výluky demontována včetně původních mostů, propustků, železničního přejezdu, trakčního vedení a celého zemního drážního tělesa. Do konce srpna pak skončí navazující rekultivace pozemků v místě původní trati.