Swietelsky AG
Zpět

Soutěž PRESTA Jižní Čechy 2020–2022

12.07.2023

Naše stavba mostu přes říčku Smutná u Bechyně získala titul PRESTA Jižní Čechy 2020–2022 v kategorii Dopravní stavby – mosty. Stavba, kterou realizoval náš závod MOSTY, byla oceněna za své prostorové uspořádání a řešení dopravně nebezpečného úseku komunikace. Porota ocenila také důmyslné technické řešení a mezioborovou spolupráci, která přispěla k realizaci kvalitního díla.

 

Nově vzniklý most, který převádí silnici II/1354 přes řeku Smutná mezi obcemi Bechyně a Radětice, nahradil ten původní, svým technickým stavem již nevyhovující. Součástí stavby bylo rozšíření navazující komunikace, nové mostní těleso budované do oblouku a opěrná zeď zajišťující těleso komunikace.

 

Soutěž PRESTA Jižní Čechy se koná každé dva roky a je přehlídkou nově dokončených děl v Jihočeském kraji. Vyhlašuje ji českobudějovická pobočka Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Jihočeským krajem.