Swietelsky AG
Zpět

Soutěž Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2022

09.06.2023

Ve čtvrtek 8. června byly v Městské knihovně v Praze vyhlášeny výsledky soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2022. V jubilejním 20. ročníku soutěže byly za přítomnosti ministra dopravy Martina Kupky oceněny hned dvě naše stavby!

 

Patnáctičlenná odborná porota udělila cenu naší stavbě „II/128 Lukavec – obchvat“ za zlepšení stávající dopravní infrastruktury na páteřní síti komunikací Kraje Vysočina, jehož je silnice II/128 součástí. Obchvatem byla odvedena doprava mimo Lukavec, což významně zvýšilo bezpečnost v obci. Stavbu realizoval tým oblasti Vysočina závodu Dopravní stavby VÝCHOD.

 

Druhou cenu – cenu mediálních partnerů – obdržela naše stavba „II/210 Modernizace silnice lom–Podstrání“. Celkově zmodernizovaný úsek silnice o délce téměř 5 kilometrů mezi obcí Podstrání a městem Sokolov prochází III. zónou chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Oceněno bylo zejména to, že stavba nemá na krajinu a životní prostředí žádný negativní vliv. Stavbu realizoval tým oblasti Karlovy Vary závodu Dopravní stavby ZÁPAD.

 

Kromě vyhlašování výsledků soutěže ČDS&T 2022 bylo součástí galavečera také ocenění studentů, kteří zvítězili v soutěži o nejlepší ročníkovou, bakalářskou či diplomovou práci z oboru dopravního stavitelství. V porotě této soutěže usedl také Jan Merunka, ředitel závodu Dopravní stavby STŘED, který předával cenu společnosti SWIETELSKY stavební a s ní spojenou finanční odměnu ve výši 5 tisíc korun. Cenu si odnesla studentka ČVUT Tereza Šimková za práci s názvem „Bezpečnostní analýza způsobu provedení tlumičů nárazu“. Jsme rádi, že můžeme i takto podporovat zájem o náš obor!