Swietelsky AG
Zpět

Slavnostní zahájení stavby

12.06.2019

I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká

Dnes byla slavnostním poklepáním na základní kámen zahájena výstavba 2. etapy silnice I/20 a II/231 v Plzeni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká. Silnice I/20 bude přebudována na čtyřpruh, který odvede tranzitní dopravu a ulehčí městské dopravě Plzni.

"V rámci druhé etapy bude zajištěno odvedení podstatné části dopravy mimo rekreační oblast Boleveckého rybníka a současně dojde ke zvýšení kapacity komunikací, což se pozitivně projeví na plynulost a bezpečnosti dopravy," vysvětlil význam stavby generální ředitel ŘSD Pavol Kováčik.

Zhotovitel: Eurovia CS, Berger  Bohemia a Swietelsky

Předpokládaný termí zprovoznění: 05/2021