Swietelsky AG
Zpět

Slavnostní stříhání pásky v obci Číměř

01.07.2022

Stavbu přeložky silnice II/128 Číměř prováděla společnost SWIETELSKY stavební, investorem je Jihočeský kraj. Výstavba začala loni v červnu, přeložka se budovala v délce necelého kilometru a navazovaly na ní další stavební práce. Po dokončení nové přeložky II/128 byla původní trasa rozebrána a na nevyužitých částech provedena technická rekultivace. K dokončení prací došlo letos v červnu a dnes ke slavnostnímu aktu přestřižení pásky, na tomto místě i posvěcení nové silnice.  

 "Naší podmínkou, coby investora stavby, bylo, že během prací bude tamní provoz omezen jen částečně. Tedy že nedojde k úplné uzavírce," sdělil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, který se dnešní akce účastnil.

Pro zdárnou realizaci stavby bylo nutné zřídit provizorní komunikaci podél přeložky II/128 v délce 206 m, díky které mohla být část původní trasy II/128 uzavřena, rozebrána a v její těsné blízkosti byl proveden zářez pro novou přeložku II/128.

"Dopravu na provizorní komunikaci sice ztěžoval přesun vytěženého materiálu z jedné části stavby na druhou, ale vše se nakonec bezpečně zvládlo," řekl Martin Kolář, ředitel oblasti Jindřichův Hradec, závodu Dopravní stavby Jih společnosti SWIETELSKY stavební.