Swietelsky AG
  • Swie Startseite Header 3400 Auf 2240X1300 Neu Cached Rgb 30
Zpět

Slavnostní otevření obchvatu Dolní Lhoty

27.06.2023

Poslední červnové úterý jsme slavnostně otevřeli obchvat Dolní Lhoty na Jindřichohradecku, který tvoří nový úsek silnice I/34 mezi Stráží na nad Nežárkou a Lásenicí. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo za účasti ministra dopravy Martina Kupky a hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, za nás Swieteláky pásku stříhal jednatel Radim Čáp.

Stavba 2,65 kilometru dlouhého úseku trvala včetně zimních technologických přestávek 2 roky a pracoval na ní náš tým z oblasti Jindřichův Hradec závodu Dopravní stavby JIH ve spolupráci se závody SPECIÁLNÍ STAVBY a MOSTY.

Výstavbou nového úseku silnice I/34, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se významně zlepší parametry silnice a odstraní se nebezpečné úseky a křížení.

Obchvat je navržen jako dvoupruhový se dvěma úrovňovými křižovatkami, doplněnými o odbočovací a připojovací pruhy a třetí pruh pro předjíždění ve směru na Jindřichův Hradec. Řidičům zajistí vyšší bezpečnost a plynulost dopravy, neboť pojedou pohodlně už od obchvatu Stráže nad Nežárkou, dokončeného v roce 2007.

Součástí stavebních prací byla také 300 metrů dlouhá protihluková stěna a 100metrový most včetně nového koryta potoku pod ním. Práce budou pokračovat i po zprovoznění silnice, protože je potřeba ještě napojit nově vzniklý úsek na původní trasu silnice I/34 ve směru na Lásenici a Stráž nad Nežárkou. V místech napojení se bude jezdit na semafory vždy po polovině vozovky.

Následně se odstraní provizorní komunikace, definitivně se upraví napojení místních komunikací a části silnic, které přestaly sloužit dopravě, se zrekultivují. Na tom budeme pracovat do letošního podzimu.