Swietelsky AG
Zpět

Slavnostní otevření obchvatu Dolní Lhoty

27.06.2023

Poslední červnové úterý jsme slavnostně otevřeli obchvat Dolní Lhoty na Jindřichohradecku, který tvoří nový úsek silnice I/34 mezi Stráží na nad Nežárkou a Lásenicí. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo za účasti ministra dopravy Martina Kupky a hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, za nás Swieteláky pásku stříhal jednatel Radim Čáp.

Stavba 2,65 kilometru dlouhého úseku trvala včetně zimních technologických přestávek 2 roky a pracoval na ní náš tým z oblasti Jindřichův Hradec závodu Dopravní stavby JIH ve spolupráci se závody SPECIÁLNÍ STAVBY a MOSTY.

Výstavbou nového úseku silnice I/34, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se významně zlepší parametry silnice a odstraní se nebezpečné úseky a křížení.

Obchvat je navržen jako dvoupruhový se dvěma úrovňovými křižovatkami, doplněnými o odbočovací a připojovací pruhy a třetí pruh pro předjíždění ve směru na Jindřichův Hradec. Řidičům zajistí vyšší bezpečnost a plynulost dopravy, neboť pojedou pohodlně už od obchvatu Stráže nad Nežárkou, dokončeného v roce 2007.

Součástí stavebních prací byla také 300 metrů dlouhá protihluková stěna a 100metrový most včetně nového koryta potoku pod ním. Práce budou pokračovat i po zprovoznění silnice, protože je potřeba ještě napojit nově vzniklý úsek na původní trasu silnice I/34 ve směru na Lásenici a Stráž nad Nežárkou. V místech napojení se bude jezdit na semafory vždy po polovině vozovky.

Následně se odstraní provizorní komunikace, definitivně se upraví napojení místních komunikací a části silnic, které přestaly sloužit dopravě, se zrekultivují. Na tom budeme pracovat do letošního podzimu.