Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Zpět

Skladovací hala Bodos Czechia

17.04.2023

Naši kolegové ze společnosti JB Stavební v minulém týdnu předali investorovi dokončenou novostavbu skladovací haly Bodos Czechia v Boskovicích. Hala byla dokončena po osmi měsících práce, celý jeden měsíc před zasmluvněným termínem.

 

Převzetí staveniště proběhlo v srpnu loňského roku a hned se začalo s pracemi. Po srovnání podloží a navrtání pilot s betonáží kalichů se provedlo zkvalitnění podloží vápněním a zasíťování inženýrských sítí. Počátkem listopadu bylo dokončeno usazení prefabrikované konstrukce, následně se provedlo opláštění haly a byla usazena střešní konstrukce. Do Vánoc se stihla betonáž podlahové desky, ačkoliv to vzhledem k panujícím mrazům kolem -12 °C obnášelo nutná zimní opatření jako například zajištění topení a pomocné konstrukce pro kompletní zatěsnění haly.

 

V lednu a únoru byly provedeny veškeré vnitřní příčky, elektroinstalace, plynoinstalace a další související a dokončovací práce. Už počátkem dubna tak mohla úspěšně proběhnout kolaudace a předání objektu.